Chatová osada Okrouhlík

Kousek od Jihlavy leží v čisté přírodě uprostřed lesů několik rybníků. Naleznete v nich  ryby, raky, škeble a užijete si přírodní koupání v čisté vodě. 

Na hrázi prostředního rybníku rostou tři borovice, u hráze stojí osadní hospoda U Billa, kolem rybníků chaty. Osada je je hrdá na svoji trampskou historii, i když se jí nevyhnula modernizace.

Návštěvník Okrouhlíku bývá zpravidla prostředím okouzlen a kdo jednou objeví krásu místní přírody a svéráz obyvatel, stává se již napořád okrouhličanem.

Ti, co měli to štěstí a prožili tady šťastné mládí, nemohou na Okrouhlík zapomenout. Pamětníci vzpomínají na doby bez elektřiny, bez televize a bez vodovodu, zato s petrolejkami, táboráky a improvizovaným letním kinem. Pro promítací aparát vyráběl elektriku náladový benzínový agregát.

V dnešní době je osada plně elektrifikovaná a opatřena kanalizací. Stále více chat majitelé přestavují pro celoroční bydlení, tu s větším, tu s menším citem. Výstavba nových domů se osady zatím dotkla jen minimálně.

Většina chatařů dosud užívá chaty jen v létě, proto pochopitelně nejsou hlášeni v obci Čížov ke stálému pobytu. Možnosti promlouvat do záležitostí obce je velmi omezená, i když se Okrouhlíku mohou velmi silně dotýkat, jako třeba hospodaření s rybníky, s okolními lesy, péče o komunikace a nebo plán územního rozvoje.

Osadní výbor Okrouhlíku v čele s předsedou - šerifem proto založil občanské sdružení s názvem Spolek osada Okrouhlík, o.s. Tento spolek je řádně registrován u Ministerstva vnitra ČR a pro obecní zastupitele Čížova je tak neopominutelným partnerem. Jeho členem se může stát každý osadník. O činnosti Spolku osada Okrouhlík, o.s., se na tomto webu dozvíte vše potřebné a samozřejmě budete vítáni v jeho řadách. 


Konec ankety a povolební schůze

Anketa k dětskému hřišti, nebo lépe k místu setkávání těch nejmenších i s jejich rodiči, skončila. Děkuji všem 83 hlasujícím. Výsledek je 64% pro ku 36% proti. Co bude dál je otázka. V sobotu 7.9. 2019 proběhla první schůze výboru spolku osada Okrouhlík po volbách a program jednání byl natolik plný, že na běžnou agendu nebyl čas. Byli zvoleni staronový předseda Pepa Špát, hospodářka včelka Jitka a zapisovatel Martin Vetchý. Přivítáno bylo pár nových členů výboru. K účasti na první schůzi byli pozvání také členové, kteří se umístili na 16 až 20 místě, (např. Rosťa Krutiš, Lenka Mikletičová, Iva Honsová, dál jména přesně nevím), aby mohli nastoupit, kdyby někdo členství ve výboru odmítl. Přestože se tak nestalo, výbor se shodl, že se jedná o přínosné lidi se zájmem pracovat pro Okrouhlík, a vyzval je, aby dál chodili na výborové schůze a účastnili se jednání. Jediný rozdíl oproti členům výboru je ten, že nemají právo hlasovat.
Tuto možnost má ostatně každý, neboť jednání je veřejné, vždy první sobotu v měsíci v 10 hodin v hospodě u Billa.
Pootevřeno bylo téma přenosu informací a komunikace s členy, ale závity jsou zarezlé. Existují i odpůrci internetu. Tato informace se objeví na FB a pro ty, co nechtějí FB také na www. Jedná se výhradně o moji soukromou iniciativu, stejně jako jí byly osadní webovky a FB. Budu se snažit, aby informace tekly i nadále. Pochvaly, připomínky, nápady a nadávky směřujte proto prosím výhradně na mě. Kendys
Na foto je srnec, který mi přišel radit.


Rozbory vody z osadních zdrojů​

Vážené osadnice a osadníci,

osadní výbor zveřejňuje výsledky rozborů vody ze dvou důležitých zdrojů na osadě. První je studánka u horního rybníka, ze které je také zásobován osadní vodovod na české straně. Druhým zdrojem je pumpa pod Marhanovou studánkou.

Výsledky nejsou optimální. Je na každém, aby se rozhodl, jak a k čemu bude vodu užívat.

Osadní výbor není správcem těchto zdrojů ani není kompetentní podle výsledků rozboru vydat doporučení či nedoporučení k užívání. Získání rozboru byla iniciativa výboru, neboť voda byla po zimě automaticky konzumována jako nezávadná. 

O pitné vodě na Okrouhlíku možno diskutovat na osadní schůzi už v neděli 14.7.2019.

Výsledky zveřejnil a doprovodný text napsal Zdenek Kroupa pověřený výborem.

Okrouhlík 12.7.2019

P.S. Na osadní schůzi se osadníci s výborem shodli, že je možno užívat vodu jako pitnou po převaření.