Únorová ani další schůze osadního výboru se až do zlepšení epidemiologického stavu nekonají.

Na pokyn předsedy zveřejnil Kendys. 


 

Spolek Osada Okrouhlík vyjadřuje rodině upřímnou soustrast.

Emile, odpočívej v pokoji!