DĚTSKÉ HŘIŠTĚ ANO ČI NE? 

Chceme mít na osadě dětské hřiště? Domníval jsem se, že odpověď na tuto otázku je jednoznačně kladná, ale reakce několika vážených a zasloužilých osadníků mě upozornila na fakt, že existuje i pohled z druhé strany a je nutno jej respektovat. 

Argumenty proti hřišti: zabral by se kousek pláže, děti by křičely u hospody, přijíždělo by ještě více „cizích“ návštěvníků auty. Nikdo na hřiště nebude chodit, děti nemají zájem, stačí les okolo. Nevyužívá se ani hřiště na volejbal a fotbal u hráze Horního, které nechal udělat Čížov. Osada stárne a stejně skončí se skalními osadníky, tak na co hřiště?! Kdo by hřiště provozoval? A hlavně: Kdo to zaplatí?

Na Okrouhlíku není o prázdninách málo dětí v kategorii 2 až 6 let, kdy je ještě samotné do lesa nemůžete pustit. Děti jen o sobě často neví, nemají kde nalézt děti stejného věku. Nudí se často víc než doma ve městě, kde mají aspoň hřiště mezi domy. Tady najdou dětské hřiště nejblíže v Čížově nebo Rančířově. 

Financování i provozování hřiště připouští i starosta Čížova. Okrouhlík je uznán za rekreační lokalitu nadregionálního významu a slouží zejména obyvatelům Jihlavy. Není to možnost jediná, jistě by se našli i sponzoři a dárci. 

Pokud zjistíme, že hřiště pro naše děti skutečně chceme, cesta se určitě najde. Nebo je pravda na straně skeptiků, děti nejsou a nebudou a osada pomalu vymírá?  

Prosím, hlasujte na https://www.facebook.com/osadaokrouhlik/!

Kendys

Anketa je v polovině.

Výsledky jsou zatím takové, že pro dětské hřiště hlasovalo 53 respondentů (65%), proti bylo 28 hlasů (35%). Děkuji všem, kteří hlasovali, a zejména přispěvatelů v diskuzi. Hlasů proti jeho zřízení bylo sice méně, ale o to hlasitější. Chci poděkovat zejména paní architektce @Veronika Hájková za kvalifikovaný názor a ochotu k další diskuzi nejen na toto téma.

Přidávám pár doplňujících informací. Účelem ankety nebylo sdělení, že se bude budovat hřiště, ale průzkum názorů. 

Vyvolat diskuzi nebo se v ní účastnit může každý. Zazněla námitka, co ti, kteří nejsou na FB. To je jednoduché, může poslat e-mail, dopis, SMS, promluvit si osobně.  Jinak má smůlu. Stejně jako ten, kdo se neozve na veřejné schůzi nebo nejde k volbám. 

Název „hřiště“ se ukázal být zavádějící. Nikdo netouží po několika ocelových nebo plastových monstrech na pláži. Architekt by dokázal pár herních prvků z přírodních materiálů vkusně zasadit do přírody. Jedná se o místo, kam se dá jít s dětmi, které ještě nemohou být bez dozoru, ale kde najdou kamarády. Tím reaguji také na příspěvky typu ráno děti vyhnat do lesa a večer spočítat. U nikoho z nás to tak ve dvou či třech letech nebylo, to si jen idealizujeme vzpomínky z let pozdějších. 

Poznámka k úloze sdružení, jeho webu a FB. Sdružení je dobrovolné a otevřené. Jeho hlas není hlasem celého Okrouhlíku, ale je slyšet více než hlas jedinců. Kromě toho se sdružení stará o spoustu věcí, které se samy neudělají, o chod osady, brigády, akce, odpad. Při tvorbě územního plánu sehrálo sdružení klíčovou roli.

Zaznamenal jsem názor, že na FB pod hlavičkou sdružení lobuji za vlastní zájem. Především můj komentář na webu FB se snažil být přísně neutrální, hledal jsem, co by prospělo dětem. Například každoroční Mokřady se uchytily. Když se ukáže, že nechceme hřiště, nic se neděje, stejně na něj nejsou zatím peníze ani souhlas obce.

Těším se na další názory. 
Kendys

Rozbory vody z osadních zdrojů​

Vážené osadnice a osadníci,

osadní výbor zveřejňuje výsledky rozborů vody ze dvou důležitých zdrojů na osadě. První je studánka u horního rybníka, ze které je také zásobován osadní vodovod na české straně. Druhým zdrojem je pumpa pod Marhanovou studánkou.

Výsledky nejsou optimální. Je na každém, aby se rozhodl, jak a k čemu bude vodu užívat.

Osadní výbor není správcem těchto zdrojů ani není kompetentní podle výsledků rozboru vydat doporučení či nedoporučení k užívání. Získání rozboru byla iniciativa výboru, neboť voda byla po zimě automaticky konzumována jako nezávadná. 

O pitné vodě na Okrouhlíku možno diskutovat na osadní schůzi už v neděli 14.7.2019.

Výsledky zveřejnil a doprovodný text napsal Zdenek Kroupa pověřený výborem.

Okrouhlík 12.7.2019

P.S. Na osadní schůzi se osadníci s výborem shodli, že je možno užívat vodu jako pitnou po převaření. 


Chatová osada Okrouhlík

Kousek od Jihlavy leží v čisté přírodě uprostřed lesů několik rybníků. Naleznete v nich  ryby, raky, škeble a užijete si přírodní koupání v čisté vodě. 

Na hrázi prostředního rybníku rostou tři borovice, u hráze stojí osadní hospoda U Billa, kolem rybníků chaty. Osada je je hrdá na svoji trampskou historii, i když se jí nevyhnula modernizace.

Návštěvník Okrouhlíku bývá zpravidla prostředím okouzlen a kdo jednou objeví krásu místní přírody a svéráz obyvatel, stává se již napořád okrouhličanem.

Ti, co měli to štěstí a prožili tady šťastné mládí, nemohou na Okrouhlík zapomenout. Pamětníci vzpomínají na doby bez elektřiny, bez televize a bez vodovodu, zato s petrolejkami, táboráky a improvizovaným letním kinem. Pro promítací aparát vyráběl elektriku náladový benzínový agregát.

V dnešní době je osada plně elektrifikovaná a opatřena kanalizací. Stále více chat majitelé přestavují pro celoroční bydlení, tu s větším, tu s menším citem. Výstavba nových domů se osady zatím dotkla jen minimálně.

Většina chatařů dosud užívá chaty jen v létě, proto pochopitelně nejsou hlášeni v obci Čížov ke stálému pobytu. Možnosti promlouvat do záležitostí obce je velmi omezená, i když se Okrouhlíku mohou velmi silně dotýkat, jako třeba hospodaření s rybníky, s okolními lesy, péče o komunikace a nebo plán územního rozvoje.

Osadní výbor Okrouhlíku v čele s předsedou - šerifem proto založil občanské sdružení s názvem Spolek osada Okrouhlík, o.s. Tento spolek je řádně registrován u Ministerstva vnitra ČR a pro obecní zastupitele Čížova je tak neopominutelným partnerem. Jeho členem se může stát každý osadník. O činnosti Spolku osada Okrouhlík, o.s., se na tomto webu dozvíte vše potřebné a samozřejmě budete vítáni v jeho řadách. 

Průzkum

Milé osadnice, vážení osadníci

Jak jistě víte, přes rok pořádáme různé akce, které vznikly již dříve. Sloužily hlavně ke sbližování osadníků a ke sportovnímu a kulturnímu vyžití. Nebyla televize, mobily, internet a tak se lidi bavili jinak.

Starali se o to vždy osobnosti jako byl krčmář Bill, Bohoušové Vincenc a Bartoška, Láďa Pekárek, dále pak Patrick (Boha Laška), manželé Pirnerovi, kluci Bartejsovi a  kluci Chromých. Potom se přidal Tonda Průcha, můj táta a postupně další až do dneška. Spolupracovala celá  osada a hlavně žila a bavila se. Z některých akcí se staly tradice a udržují se s různými obměnami dodnes. Některé z nich zanikly, jako cirkus Cajmrsk, Bahňáci, fotbal, hokejové zápasy s okolními obcemi, nohejbal, cyklotour, plavecké závody, stolí tenis. Vznikly naopak nové, např. tenisové turnaje, Okrouhlické jaro, kotlík a.j..

Připadá mi, že je o tyto akce stále menší zájem (generační problém?). Proto bych rád poznal Váš názor (hlavně těch mladších) na tyto akce. Především na lampionové průvody, překážkový závod, karneval, táborák, dálkový pochod, tenisové turnaje, ale i na vše ostatní.

  1. Co se mi na nich líbí nebo nelíbí?
  2. Co by se mělo změnit a jak?
  3. Jsem ochoten se nějak zapojit a jak?
  4. Nechat to v nynější podobě?
  5. Zrušit tyto akce, ponechat jen některé?

P.S.Většinu akcí organizoval Patrick a zapojilo se mnoho dalších osadníků. Časem hodně tahounů odešlo do Okrouhlického nebe. Pak jsem začal pomáhat Patrickovi já, asi tak ve 40-ti letech. Později jsem to organizoval již sám s ochotnými pomocníky a hlavně s podporou nestárnoucích muzikantů harmonikáře Jeniny a čím dál lepších kluků Old Boys. Náhrady jsou zatím v nedohlednu. Snažíme se to dělat dál, ale můj zdravotní stav mi již velí STOP, ubylo i elánu a motivace. Co s tím? Obracím se na Vás osadníky – zachováme tradice našich rodičů a prarodičů?

Své názory, podněty, náměty pište a posílejte na e-mail denisak25@gmail.cz  nebo je vhoďte do schránky na osadní hlásnici.

Díky za každý Váš názor, e-mail, či dopis nebo cokoliv. Třeba to bude povzbuzení k další činnosti a oživení osady.

S pozdravem „Ať žije Okrouhlík“

                                                             Váš Zdeněk Krejčí                                                                       6.12.  2018

Bohužel došlo k chybě v e-mailové adrese, proto vy kteří jste už reagovali,zkuste to znovu na tuto adresu:     denisak25@gmail.com