Zápis Okrouhlík 7.6.2008

Zápis ze schůze osadního výboru ze dne 7.6.2008

 

 

 

 

 

Přítomni:  B.Laška, P.Chromý, M.Vetchý, J Špát, Z.Krejčí, P.Prokš, F.Tomek, L.Novák, R.Cakl, J.Málková,     

                 P.Hons, Řezníček, J.Prokš, A.Průcha

 

 

 

 

Program jednání:

 

1.Poplatky .

V době konání schůze nebyly zatím složenky obcí rozeslány

 

2.Program letních akcí je schválen, chybí jen termín Okrouhlický podzim

        B.Laška předal soubor ručně kreslených plakátů k jednotlivým akcím. Děkujeme.

 

3.Organizace táboráku – Z.Krejčí

 

4.Vytvořená hromada vedle přístřešku pro kontejnery bude odvezena-páchne.

Není to centrální kompostér (informace jen pro méně chápavé )

 

5.Stavebníky , kteří při stavbě poškodili, případně ještě poškodí komunikaci, žádáme, aby po skončení svých 

       stavebních činností, uvedli komunikace do původního stavu. Myslí se tím i obnova odvodňovacích struh 

        kolem cest.

 

6.Při posledním odvozu šrotu se objevily i olej, barvy a fermež, které vytékaly z valníku.

Doufáme, že něco takového už se nebude opakovat.

Pro takové jednání neexistuje slušné pojmenování.

 

7.Další termín pro odvoz kovového odpadu je 12.-13-7.2008. Předpokládáme, že se podaří obci valník zajistit.

 

8.Brigáda na vyčistění hráze a okolí byla úspěšná, děkujeme tímto všem, kteří se o to zasloužili.

 

 

9.Diplomy v původním provedení bude nutno přidělat, náklady s tím spojené budou proplaceny z osadního fondu.

 

10.Je třeba nezapomenout, že 1 týden před turnajem ve fotbalu bude potřeba posekat hřiště.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrouhlík 3.7.2008                                                                                           za osadní výbor

                                                                                                                      Luboš Novák