Zápis ze schůze 4.11 2023

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 4.11.2023

Přítomni: pp. Miloš Kratochvíl, Andrea Kratochvílová, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Tomáš Marek, Luboš Novák, František Škrabal, Kristýna Svítilová,

Josef Špát, Milada Bobková, Max Zbořil

Omluveni: p. Jitka Teichmanová, Iva Honsová, Zdeněk Kroupa

Hosté: p. Marcela Pátková

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Miloš Kratochvíl.

2/ Předseda poděkoval osadníkům za účast na brigádě a Jirkovi Řezníčkovi za nátěr pumpy.

3/ Předseda informoval o jednání se starostou Obce Čížov, na základě povolení od obce lze provést vykácení keřů a stromů na hrázi v době vegetačního klid, nejlépe v listopadu. Hlasováním (12 hlasů pro, nikdo proti, nikdo se nezdržel) byl přijat návrh Vojty Škrdly, že provede vykácení za částku 7.000,- Kč, dřevo zůstane osadě, a přednostně ho dostanou účastníci brigád. Štěpky bude možno umístit do lesa, ale až po upřesnění místa.

4/ Předseda dále informoval o návrhu obce ohledně nájmu rybníka. Obec pronajme spolku Střední Okrouhlík za částku 10.000,- Kč a současně spolku uhradí částku 10.000,- Kč za údržbu hráze Horního Okrouhlíku, zejména návětrné strany hráze až k její patě, průběžně podle potřeby. První čištění by proběhlo na jaře 2024, v době vegetačního klidu do konce března. O návrhu se hlasovalo – 10 hlasů pro, nikdo proti, dva se zdrželi.

5/ Příští týden (od 7.11. do 12.11.) by mělo proběhnout vyzvednutí pamětního kamene ze dna rybníka u hráze.

6/ Tradiční Mikuláš se uskuteční 9.12.2023, pro děti od 17,00 hodin, pro dospělé od 20,00 hodin.

7/ Pepík Špát upozornil na nedořešenou výrobu pamětních plaket (Rosťa Krutiš), na věci se dále pracuje.

8/ Možnost objednání Okrouhlického kalendáře, který připravuje Eva Humpolíčková byla ukončena k 31.10.2023.

9/ Rosťa Cakl informoval o zahájení čištění hráze a plochy u odtoku z rybníka již po schůzi. Dále předal předsedovi osadního výboru novou šerifskou hvězdu.

10/ Otázka vydláždění plochy pod kontejnery je zatím v řešení, rovněž se řeší otázka zabezpečení skladu majetku osady.

11/ Luboš Novák ocenil, že ke studánce je lepší přístup, bylo by však vhodné navézt ještě štěrk. Štěrk je rovněž potřeba pod velký kontejner. Problém slíbil vyřešit František Škrabal.

12/ Luboš Novák navrhnul možnost lepšího spojení se členy výboru, i s osadníky prostřednictvím sítě WatsApp, zprávy lze tak zasílat na telefonní číslo. Zařídí Max Zbořil. Pro skupinu byl zvolen název „Okrouhličani“.

13/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 2.12.2023 v 10,00 hodin.

 

Zapsal: Martin Vetchý