2017

2017

Zápis z řádné valné hromady Spolku SK CHATOVÁ OSADA OKROUHLÍK, konané dne 2.6.2017

 

1. Prezenční listina: přítomno 8 řádných a 3 čestní členové, valná hromada je usnášení schopná. 

2. Valná hromada byla seznámena  s výsledky hospodaření za rok 2016. Přijato jednomyslně.

3. Valná hromada byla seznámena s plánem akcí na kurtu na rok 2017:

24.6. 2017 Čtyřhry veteránů

22.7. 2017 Osadní dvouhry

5.8. 2017 Volejbal

12.8. 2017 Osadní čtyřhry

Termín turnaje superveteránů – rakváčů bude upřesněn později.

4. Valná hromada odsouhlasila jednomyslně poplatky na rok 2017. Všechny poplatky budou hrazeny jen v základní výši, což činí:

Členský příspěvek 300,- Kč 

Poplatek za neodpracovanou brigádu 500,- Kč

Poplatek za využití areálu sdružení k organizované akci 300,- Kč 

Všechny platby je možno platit pouze převodem:

účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena!

5. Při vystoupení člena ze sdružení vyplatí sdružení vystupujícímu členovi 13 500,-Kč, tento člen už v r. 2017 příspěvky neplatí. Nový člen sdružení přijatý v roce 2016 zaplatí  16 000,-  Kč + řádné příspěvky. Člen sdružení, který dosáhne v r. 2016 věku 18 let, doplatí 14 500,- Kč.

6. Valná hromada byla seznámena s vystoupením paní Dany Škrabalové a slečny Veroniky Dvořákové.

7. Valná hromada vyslovila souhlas se zřízením webových stránek sdružení www.tenis-okrouhlik.cz. Jejich správou pověřila Zdeňka Kroupu s tím, že mu tato činnost bude započítána jako brigáda. Dále valná hromada vyslovila souhlas, aby za webhosting - zajištění provozu webových stránek byl ročně hrazen společnosti ČESKÝ WEBHOSTING s.r.o. poplatek ve výši 1198,- Kč vč. DPH.

8. Při minulé schůzi vyslovila valná hromada souhlas se záměrem vybudovat na svém pozemku tenisovou zeď a pověřila Zdeňka Kroupu (dále ZK) vypracováním studie na tuto zeď. ZK seznámil valnou hromadu možnými způsoby řešení, především však upozornil na potřebu vstřícného přístupu k mladé generaci. Věkový průměr členů se zvyšuje a mohlo by časem dojít k omezení činnosti sportovního klubu a zániku sportovního areálu. 

Jako možná lokalizaci tenisové stěny ZK navrhl část pozemku za klubovnou, kde je v současnosti z části tráva, z části kačírek, ohniště, dřevo a parkují tam auta.

Protinávrh z pléna zněl na stěnu nahrazující část plotu kurtu a umožňující hraní na stěně pouze z kurtu.

Jako odrazovou stěnu navrhl ZK tři varianty: 

  • Skutečnou stěnu ze stavebních prvků založenou jako stavba – nevýhodou je nutnost souhlasu sousedů
  • Mobilní odrazovou stěnu – nevýhodou je cena a možnost krádeže
  • Používat stěnu klubovny – nevýhodou je nutnost úpravy této stěny, zejména omítky a ochrana oken

V bouřlivé diskuzi zaznělo mimo jiné, že Tomáš Marek nabízí možnost bezplatného využití tenisové stěny u rekreační chaty známé jako Zelenina.

Valná hromada se závěrem dohodla na konstatování, že ZK splnil zadanou povinnost, ale že rozhodnutí o této věci se odkládá, neboť členové nejsou jednotní ve otázce potřebnosti stěny a také by sdružení obtížně investici financovalo. Členové mohou využívat nabídnutou stěnu na Zelenině. 

 

František Škrabal                                     Zdeněk Kroupa 

předseda spolku                                        člen výboru spolku, zapisovatel 

 

Okrouhlík 2.6.2017