2001

2.6.01

 

 

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub chatové osady Okrouhlík, konané dne 2.6.2001

 

 

 

1. Presenční listina - V.H. je usnášení schopná

 

2. Byla předložena zpráva o hospodaření sdružení, po kontrole Lubošem  Novákem bude odsouhlasena výborem sdružení, který k tomu jednomyslně V.H. oprávnila.

 

3. V.H. pověřuje výbor sdružení, aby ověřil možnosti příspěvku od obce Čížova a města Jihlavy na vybavení a rozvoj sportoviště.

 

4. V.H. schválila koncepci dalšího rozvoje a vybavení sportoviště:

Místo na antuku - ANO

Studna - ANO

Záchod - ANO

Sprcha - 6 pro   9 proti NE

Šatna - ANO

Klubovna - prodejna – ANO

 

5. V.H. odsouhlasila mimořádné příspěvky pro všechny členy řádné, čestné a přidružené, kteří dovrší v roce 2001 věk 18 let ve výši 500 Kč.

2 hlasovali proti, ostatní pro

 

6. V.H. pověřuje Milenu Offenbartlovou evidencí brigád v příštím období. Cena brigády při jarním uvedení kurtu do provozu je 100 Kč/hod, při neodpracování je možno adekvátní počet hodin odpracovat v sezóně.

 

7. V.H. upravila pravidla hostování členů takto:

 

a) Host musí kurt užívat za přítomnosti člena Sdružení, který ho pozval. Tento člen odpovídá za chování hosta.

b) Každý host zaplatí sdružení za 1 hodinu užívání kurtu 50 Kč.

Za odvedení tohoto poplatku předsedovi odpovídá člen sdružení, který hosta pozval. Neodvedení poplatku může být důvodem k vyloučení člena valnou hromadou. 

Hlasování: ANO 12   NE 2  zdržel se 1

 

8. V.H. jednala o programu akcí na  sezónu 2001.

Bylo hlasováno o návrhu na zrušení turnajů mimo sezónu. Pro hlasoval 1 hlas, návrh nebyl přijat.

Bylo hlasováno o návrhu na stanovení poplatku za využití kurtu k organizování turnaje pro mimoosadní účastníky. Pro 700.- Kč hlasovalo 8 hlasů, pro 1000,- Kč hlasovalo 6 hlasů. Poplatek činí 700,- Kč.

 

9. V.H. schválila zánik členství pro neuhrazené členských příspěvků těchto členů:

Martin Vetchý 

Jana Krejčí

Průcha Kamil

Pavla Raclavská

Iva Honsová

Martin Vetchý ml.

10. V.H. rozhodla, že ostatní členové, kteří uhradili příspěvky po termínu, zůstávají členy sdružení. Proti hlasoval 1 hlas

 

11. Diskuse

 

12. Na návrh členů v diskusi V.H. schválila nové termíny zaplacení členských příspěvků 

Do 31.7. po všechny další roky musí být zaplacen řádný příspěvek 

Do 31.12.2001 letošní mimořádný příspěvek

 

13. Na návrh členů v diskusi V.H. schválila pravidla pro vystoupení  a přijetí nových členů takto: 

 

a) Vystoupí-li člen ze sdružení v roce 2001, vyplatí mu sdružení 2000,-Kč

 

b) Chce-li se stát řádným členem sdružení v roce 2001 osoba, mající dle Stanov na to nárok, zaplatí za přijetí 5500,-Kč

 

c) Chce-li se stát přidruženým členem sdružení v roce 2001 osoba, mající dle Stanov na to nárok, zaplatí za přijetí 4500,-Kč

 

d) Mimo to zaplatí tito nově přijatí členové letošní řádné a mimořádné členské příspěvky, neboť v této částce nejsou obsaženy 

 

e) Přidružený člen doplatí při překonání 18 let v roce 2001  3500.-Kč

O těchto pravidlech hlasovala V.H. takto:  PRO 13      zdržel se 1

 

14. V.H. schválila přijetí těchto nových přidružených členů:

 

Pospíšilová Eva 

Pospíšil Marek  ???to je asi blbost, ne???

Pospíšil Milan

Syslová Kateřina

Prokš Marek

 

 

 

 

 

František Škrabal                    Zdeněk Kroupa

Předseda                        zapisovatel    

Sportovní