Nová stránka

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  4.2.2017

 

Přítomni : pp.  Zdeněk Krejčí,  Jitka Teichmannová, Milada Bobková, Pavel Prokš,  Tomáš Marek,  Martin Vetchý,  Luboš Novák, Jan Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Rosťa Cakl, Ivan Škrabal, Pavel Chromý

Omluveni : p. Josef Špát, Jindra Kočka

Host : p. Petr Laška

 

1/ Schůzi zahájil a řídil v zastoupení předsedy Luboš Novák.

 

2/ Výbor konstatoval, že zimní  údržba silnic v osadě byla zabezpečena.    

 

3/ Otázka stočného není zatím dořešena. Osadní výbor (spolek) žádá obec  o podrobné vysvětlení položek, na základě kterých je vypočteno vyúčtování stočného a zda jsou dodrženy stanovené  postupy při provozu ČOV. V tomto smyslu bude obci do konce února zaslán dopis.

 

4/ Provoz webových stránek je zajištěn.  Výbor vyzývá osadníky, aby dodávali správci  stránek (Jirkovi Řezníčkovi)  fotky a další materiály k umístění na web. Fotky jsou a budou briskně zveřejňovány.

 

5/ Výbor vyslovil pochvalu Ferikovi za kvalitní organizaci „Bílé stopy Rindy Pekárka“.

 

6/ Výbor upozornil, že při zimní  údržbě komunikací při prohrnování by bylo vhodné provést více vyhýbacích míst pro míjení automobilů.

 

7/ Jitka Teichmannová informovala osadní výbor o stavu financí. Malá část členů spolku dosud nezaplatila roční členský příspěvek 200,- Kč. Tito členové budou osloveni, aby byl dluh uhrazen.  

 

8/ Výbor prověří ohlášení akcí pro rok 2017 obecnímu zastupitelstvu v Čížově, které je musí schválit. 

 

9/ Příští schůze bude 4.3.2017

 

 

Zapsal : Martin Vetchý