1.10.2016

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 1.10.2016

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl,  Luboš Novák,  Jan Prokš, Pavel Prokš, Jiří Řezníček, Pavel Chromý, František Tomek, Jitka Teichmanová, Tomáš Marek

Omluveni : p. Martin Vetchý Milada Bobková

 

 

1/ Předseda osadního výboru přivítal členy výboru na schůzi. 

2/Předseda sdělil následující

Starosta obce Čížov přislíbil, že obec zařídí a zaplatí ve středním Okrouhlíku vysazení ryb, které čistí rybník od vodních rostlin (amur bílý). Vyzývá osadníky, aby dohlíželi na to, aby nedocházelo k pytlačení, aby nebyly vychytány tyto ryby. 

 

Pumpa u studánky je zprovozněná, technicky je možné pumpovat, opakovaně vyčištěna a vydezinfikována. Byla odebrána voda na rozbor, dle předběžných výsledků nejsou ve vodě fekální bakterie, voda je zakalená. Úplný rozbor bude příští týden. 

 

Od tohoto měsíce platí zákaz akcí v době   nočního klidu (po 22 hodině) s výjimkou akcí, se kterými souhlasí obec. Pokusíme se vyjednat výjimky na akce osady, tedy zejména na táborák. 

Předseda jednal se Zdeňkem Kroupou o zprovoznění www stránek. 

 

Hospodářka  připomíná, že členové spolku by měli uhradit členský poplatek za tento rok, tedy ti, kteří vstoupili již minulý rok by měli zaplatit nově odsouhlasený snížený poplatek 200,-Kč   a to buď v hotovosti k rukám hospodářky (Jitka Teichmanová) nebo  na účet Spolku  Osada Okrouhlík účet u FIO banky č.ú. 2500884593/2010  s variabilním symbolem čísla chaty.

Hospodářka podala informaci o finanční situaci spolku. 

 

Byl stanoven termín letošního Mikuláše na Okrouhlíku konaného v Hospodě u Billa,a  to na 10.12.2016.

 

Výbor se pokusí zjistit od obce, jak hodlá naložit s recyklátem.

 Zdeněk Krejčí  by mohl udělat promítání naskenovaných starých fotek z osady. 

 

Příští schůze osadního výboru bude 5.11.2016.

 

Zapsal : Tomáš Marek