Zápis ze schůze 1.11.2008

Zápis ze schůze osadního výboru ze dne 1.11.2008

 

 

Přítomni: P.Hons, P.Chromý, J.Řezníček, Z.Krejčí, B.Laška, M.Bobková, M.Vetchý, F.Tomek, P.Prokš, R.Cakl, A.Průcha, L.Novák, J.Málková, J.Prokš,

Omluven: J.Špát

 

 

1.Rybník se vypouští kvůli výlovu nasazených ryb – hospodaření obce.

Vysazení amurů bylo přislíbeno.

V loňském roce byla slíbena oprava  hráze, která však nebyla dokončena.

 Nabízí se tak možnost dozdít chybějící kameny, opravit zábradlí a žebříky do vody.

 

2.Mikuláš přijede 6.12.2008. Děti obdaruje v 17.00 a dospělé (možná) ve 

     20.00 v hospodě „U Billa“

 

3.Skladování dřeva pro odvoz na „rozdvojce“ nad loukou je dobrý nápad,   

     protože při nakládání pak není blokovány doprava. Pozor však při průjezdu,  

     některé kmeny trochu zasahují do cesty. Ještě více nebezpečné to bude 

     napadne-li sníh.

 

4.Vyřezání křovin na hrázi bude provedeno 15.11.2008 v 9.00 formou 

     dobrovolné brigády osadníků. Pořezané křoviny budou ihned odtaženy a 

     páleny. Tímto žádáme osadníky o účast na brigádě.

 

5.V místě nad rozdvojkou (Okrouhlický kruháč) je v zimě často nebezpečné 

      náledí. V loňském roce byla za účasti pana starosty přislíbena možnost   

      zajištění bedny s posypem. Osadní výbor projedná s obcí tuto možnost.

 

6.Obnovení osadních novin Stopa je ve fázi ustavení redakce. Připravuje se první číslo. Mohlo by vyjít už i na připravovaných internetových stránkách.

 

 

 

 

 

Okrouhlík 7.11.2008                                                           za osadní výbor                                                                                      Luboš Novák