zápis 2.9 2017

        Zápis ze schůze výboru spolku osady Okrouhlík ze dne 2.9.2017

         Přítomni: Josef Špát, Milada Bobková, Ivan Škrabal, Jan Prokš, Pavel Prokš, Jindřich Kočka, Jiří Řezníček,

         Pavel Chromý, Rostislav Cakl

         Omluveni: Jitka Teichmanová, Zdeněk Krejčí, Tomáš Marek

  1. Schůzi zahájil a dále řídil předseda Josef Špát.

 

       2.  Bylo provedeno hlasování pro prozatímního zapisovatele (jen pro tuto schůzi), na místo nepřítomného Martina Vetchého.

 

      3. Byla podána zpráva z jednání předsedy Josefa Špáta se starostou Obce Čížov:

-        O příslibu materiálu na opravu lesní cesty za hrází vpravo v místě skládky dřeva (druh potřebného

         materiálu ještě předseda upřesní se starostou).

  • O příslibu opravy asfaltové příjezdové cesty z obce Čížov na Okrouhlík.

 

       4.  Byla připomenuta důležitost hlídání tvorby nového územního plánu týkající se osady Okrouhlík.

          Úkolem byli pověřeni Martin Vetchý a Tomáš Marek (je nutné sledovat i tvorbu projektové dokumentace pro zamýšlený                        obchvat  Čížova v návaznosti na budoucí dostupnost do osady Okrouhlík).

 

        5. Schůze byla stručně seznámena se seznamem platících chatařů za používání kanalizace. Seznam bude ještě upřesněn               od  projektanta kanalizace (úkol Jan Prokš starší).

 

         6. Těž ba dřeva na táborák byla jeden den před brigádou projednána telefonicky s hajným panem Benešem.

 

          7. Předseda Josef Špát zhodnotil kladně, a s pochvalou Zdeňka Krejčího, všechny letní kulturní a sportovní akce.

 

          8. Kontejner na bioodpad je znovu připomínán, že existuje a je stále v provozu. Je nežádoucí tento bioodpad vozit a ukládat           do lesa a jinam.

 

          9.Studna za vyschlou studánkou je v provozu a byla opět vydezinfikovaná přípravkem SAVO. Bylo zjištěno, že se občas                            chataři  používá, ale je nutná oprava uvolněné pumpy. Opraví opraváři jako vždy ve stejné sestavě.

 

          10. Předč asná zpráva – Mikulášská akce byla odhlasovaná na termín 9.12.2017.

 

 

 

 

 

          Zapsal: Rostislav Cakl