Zápis ze schůze 7.11.2009

Zápis ze schůze osadního výboru ze dne 7.11.2009

 

 

 

 

Přítomni: B.Laška, P.Chromý, M.Vetchý, F.Tomek, Z.Krejčí, R.Cakl, J.Špát, L.Novák

                M.Bobková, J.Málková, J.Řezníček, T.Marek, J.Prokš

 

Za obec Čížov : starosta P.Moravec

 

 

Program jednání:

 

Oprava vozovky.

      Budou předloženy dvě nabídky na opravy (J.Špát   a  J. Prokš do 30.11.2009.)

Po vyhodnocení bude vybrána firma, která provede opravy na jaře příštího roku.

Pan starosta přislíbil pomoc při zajištění profinancování, i když obec má v současné době jiné priority.

 

Pokácení vzrostlých stromů na hrázi potvrdí a zajistí hajný obce Čížov.

 

Pan starosta informoval o připravenosti na zimní sezónu. Potřeba odhrnování není jen když padá sníh , ale  problém vzniká při větrném počasí, kdy se rychle tvoří návěje,  hlavně na cestě z Čížova nahoru k Okrouhlíku.

 

Horní hráz po vykácení opět začíná zarůstat.

Bude nutné provést stejný zákrok jako na návodní straně hráze, který provedla obec 

před 3 roky. Zákrok byl úspěšný a dnes již  návodní strana nezarůstá.

 

Bylo by opět vhodné prořezat křoví, které se rozrůstá podél vozovky z Čížova nahoru k  

Okrouhlíku.  Tento stav brání i bezproblémovému odhrnování sněhu v zimních měsících.

Návrh na schválení prořezání občany obce v rámci vytěžení dřevní hmoty je však potřeba schválit obcí.

 

Mikuláš přijede do hospody „ U Billa “ v sobotu 5.12.2009.

Prý jako obvykle  v 17.00 pro děti  a ve 20.00 pro dospělé.

Možná přijde i čert !

 

 

 

 

Okrouhlík 8.11.2009                                                                   za osadní výbor 

                                                                                                      Luboš Novák