Nová stránka

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  7.12.2019

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Rostislav Cakl, Jindra Kočka,  Jan Prokš, Eva Humpolíčková, Miloš Kratochvíl,  Zdeněk Kroupa, Pavel Prokš,  Zdeněk Kroupa, Tomáš Marek, Luboš Novák

Omluveni : pp. Zdeněk Krejčí, Jitka Teichmannová

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Rosťa Krutiš slíbil referovat o plaketách pro zasloužilé osadníky z výboru, vzhledem k jeho nepřítomnosti na schůzi úkol trvá. 

3/ Dalším členem spolku je pan Jiří Zeman.

4/ Byla provedena oprava cesty za Caklovýmim Vetchými, Peškovými a Sobotkovými.

5/ Posypový materiál k zimní údržbě je doplněn.

6/ Rosťa Cakl podal informaci, že příprava ohňostroje k Novému roku byla zahájena výběrem příspěvků v hospodě, které jsou využitelné  rovněž na další akce osadního výboru. Tomáš Marek informoval o přípravě hudebního doprovodu k ohňostroji. 

7/  Zdeněk Kroupa informoval o technických možnostech vydání pamětní brožury k výročí osady, byly vybrány  fotografie a je doplňován text  a též další fotografie. Příprava tedy úspěšně pokračuje.

8/  Různé :

-       Zdeněk Kroupa navrhl k výročí obnovit nápis na kameni na hrázi,

-       Luboš Novák informoval, že odvoz odpadů funguje, odpady s víčkem lze házet do plastů,

-       Rosťa Cakl navrhl poděkovat obci za opravu cesty, výbor návrh odsouhlasil a předseda provede,

-       Pavel Prokš upozornil na poškozené zrcadlo u křižovatky při vjezdu na silnici I/38 (E59) v Čížově, je nutné zaurgovat u obce, provede předseda,

-       Miloš Kratochvíl a Zdeněk Kroupa navrhli, aby u fotografií byly uvedeny bližší informace – časové údaje, popis osob, atd.,

-       Jenina popř. další osadníci doplní do brožury historii osady předválečnou a válečnou.

9/  Příští schůze se koná v sobotu 8.2.2020 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý