Zápis ze schůze 13.1 2024

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 13.1.2024

Přítomni: pp. Miloš Kratochvíl, Andrea Kratochvílová, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Jitka Teichmannová, Luboš Novák, František Škrabal, Kristýna Svítilová, Max Zbořil, Josef Špát, Milada Bobková

Omluveni: pp. Tomáš Marek, Iva Honsová

Hosté: p. Petr Hons

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Miloš Kratochvíl.

2/ Předseda informoval, že 

  • ke změnám v obchodním rejstříku byly podklady odeslány na soud a v krátké době by měla být provedena změna,
  • smlouvy s obcí ohledně rybníků dopracovává Tomáš Marek, budou dvě smlouvy, každá na jinou hráz,
  • strom u Šubů ohrožuje bezpečnost a zdraví, starosta zadal správci jeho odstranění,
  • vyslovuje poděkování Vojtovi Škrdlovi za dobrou práci při vyčištění hráze Středního Okrouhlíku,
  • vyslovuje poděkováníMartinovi a Evě za vyhotovení kalendáře,
  • začíná se pracovat na termínu akcí v roce 2024, na příští schůzi bude projednán návrh,
  • v otázce kontejneru pro kovový odpad bylo dohodnuto, že se nebude objednávat velký kontejner, ale František Škrabal nabídl, že přistaví jejich menší firemní,
  • Max vytvoří další skupinu pro WatsUp pouze pro výbor,
  • poškozený horní práh na příjezdové komunikaci (u Ťupa) by měl být demontován popř. vyměněn, je nutné projednat se starostou, mohl by být instalován i dolní práh, kde je nebezpečné místo kvůli vysoké rychlosti projíždějících aut.

3/ František Škrabal upozornil na možnost přelití a následného poškození hráze Horního Okrouhlíku, je nutné projednat s obcí.

4/ Andrea Kratochvílová informovala o přípravě výroby triček popř. dalších předmětů pro děti a dospělé hráze, bude jednat s Evou Humpolíčkovou, další se projedná na příští schůzi.

5/ Rosťa ocenil provedení ohňostroje a byla realizována dohodnuta jeho úhrada. K provedenému vyčištění hráze upozornil na nutnost uklidit pozůstatky po štěpkování spálením na jaře.

6/ Luboš Novák upozornil na nutnost úpravy terénu pod kontejnerem na bioodpad, za špatného počasí je s kontejnerem nemožné zajíždění a umístění na stávající  místo.  

7/ Jitka Teichmannová  informovala o stavu pokladny a účtu.

8/ Josef Špát pochválil práci nového výboru spolku.

9/ Jirka Řezníček upozornil, že stav hráze Středního Okrouhlíku je havarijní, kamenná hrana a schody se rozpadají, obec by měla zajistit zabezpečovací práce.

10/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 3.2.2024 v 10,00 hodin.

 

Zapsal: Martin Vetchý