Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 4.9.2021

 

Přítomní: Řezníček, Špát, Prokš Jan, Kočka, Teichmannová, Prokš Pavel, Kroupa, Novák

 

1. Jako každoročně se bude konat i letos na podzim brigáda na úpravu hráze. Termín bude upřesněn podle počasí, sledujte vývěsku a FB.

2. Na přístřešku u Marhanovy studánky je třeba opravit stříšku, ujme se toho Luboš Novák. Studánka u horního rybníku má rozježděné okolí, stav zkontroluje Pepa Špát.

3. Aleš Průcha nabízí, že daruje Spolku dětský domeček, který by mohl být na pláži u houpaček. Pepa Špát projedná s obcí Čížov, které patří pozemek, zda by s umístěním na pláži souhlasila. O konečném využití domečku bude ještě výbor jednat podle reakce obce.

4. Ve věci pronájmu rybníku od obce je stav takový, že Spolek vyzval obec k jednání o smlouvě, ale obec dosud nijak nereagovala. Je to tedy na straně obce.

5. Úprava povrchu pod kontejnery na tříděný odpad je nachystána, provede ji firma Škrabal na účet obce na jaře 2022. zámkovou dlažbou

6. Ohňostroje v nadcházející době Spolek žádné nechystá s výjimkou Silvestru 2021. Spolek není schopen ovlivnit ani nezodpovídá za akce jiných osob nebo subjektů.

7. Majitelům psů výbor důrazně připomíná, že je jejich povinností uklízet psí exkrementy. 

8. Nový stan pro akce u hospody koupí zcela na svůj účet hospoda. Původní návrh výboru byl, že přispěje polovinou ceny. Hospodští sdělili, že zaplatí stan zcela, protože jej hodlají využívat i pro vlastní akce, osadě jej budou na akce půjčovat bezplatně.

9. Výbor vyzývá ke spolupráci mladší osadníky. Jedná se například o tradiční vypouštění bludiček na rybník, ale vítaná pomoc bude i při všech dalších příležitostech. 

10. Předseda Pepa Špát projedná na obci stav příjezdové cesty. Je zapotřebí krajnice zbavit přerůstající vegetace, protože nebezpečně omezuje výhled. Před zimou je zapotřebí také obnovit a pročistit příkopy, zčásti zavalené těžkou lesní technikou. Voda tekoucí přes cestu bude v zimě zamrzat a tvořit náledí a ledové plochy.

11. Příští schůze výboru bude v sobotu 2.10.2021 (když to půjde).

 

Zapsal: Zdeněk Kroupa

Schválil: Josef Špát