Zápis ze schůze 1.7 2019

1.6 2019

 

 

Přítomni: Josef Špát, Jirka Řezníček, Zdeněk Krejčí, Pavel Chromý,  Luboš Novák, Milada Bobková, Jan Prokš, Rostislav Cakl, Jitka Teichmanová, Ivan Škrabal, Pavel Prokš, František Tomek

Omluveni: Martin Vetchý, Tomáš Marek, Jindra Kočka

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.   

2/ Předseda vyhodnotil brigádu ze dne 8. 6. 2019, byly provedeny údržbové práce na cestě na hrázi (u Kačerů). 

3/ Výbor odsouhlasil provést rozbor vody u studánky u tenisového hřiště (pumpa) a rozbor vody u Horního rybníka. Zajistí Jitka Teichmanová. Výsledek rozboru bude sdělen na příští schůzi.

4/  Zdeněk Krejčího zajistil pořízení reklamních předmětů – reklamní razítko a přívěšky a nechal odsouhlasit nákup reklamních batohů.

5/ Členové výboru kladně zhodnotili akci Mokřady, která se konala dne 19. 5. 2019, a doporučili poděkovat organizátorovi p. Dvořákovi formou peněžitého daru. Výbor odsouhlasil poskytnutí daru ve výši 2.000 Kč. Rostislav Cakl zajistí bankovní kontakt na spolek Mokřady.

6/ Dalším předmětem jednání byla informace o přípravě voleb výboru spolku, o jejich organizaci se starají Jitka Teichmanová a Tomáš Marek.  V současné době je celkem 60 členů spolku, seznam k volbě nových členů výboru bude zaslán jednotlivým členům spolku s průvodním dopisem buď mailem, poštou, nebo osobním předáním, hlasování proběhne na veřejné schůzi dne 14. 7. 2019.

7/ Příští schůze osadního výboru se bude konat dne 7. 9. 2019 v 10,00 hodin.

 

Zapsala: Jitka Teichmanová