7.3.2015

Zápis ze schůze osadního výboru ze dne 7.3.2015 Přítomni: Starosta obce P.Moravec, P.Chromý, Z.Krejčí, A.Průcha, M.Bobková, Málková, P.Prokš, I.Škrabal,

R.Cakl, F.Tomek, J.Kočka, J.Špát, J.Řezníček, L.Novák, M.Vetchý, Omluven: T.Marek

Průběh jednání:

1. Plakety k výročí osady zajišťuje L.Novák, termín dodání duben by měl být dodržen. 2. Jako každoročně vyzýváme osadníky, aby před sezónou upravili okolí svých chat.

Brigáda na úpravu na úpravu hráze a okolí se plánuje na 13. duben tzn. 1 týden po velikonocích.

Plakát bude včas vyvěšen.

3. Vystoupení pana starosty ohledně čističky ne zcela korespondovalo s vyjádřením, které bylo předneseno a zapsáno v zápisu ze schůze ze dne 4.10.2014. Každopádně byly provedeny některé úpravy - nově drenáž pod strání lesa, snížená výpust z rozdělovací šachty o 30 cm, důvod regulace hladiny vody – voda tekla po povrchu čistícího pole, přípustné hodnoty výsledky rozborů v zimních měsících byly prý překročeny. Důvodem je prý vyšší průtok, který může být způsoben svedením dešťové vody z okapů chat přímo do kanalizace. Tento způsob odvádění dešťové vody je nepřípustný. Pokud opravdu někdo má okapy takto svedené, měl by to napravit. Pokud bude třeba, bude nutno provést i kontrolu u všech chat.

4.Posouzení stavu obou hrází. Horní hráz celkem v pořádku, drobné průsaky. Hráz středního Okrouhlíku samozřejmě zdevastována projížděním těžké techniky, které samozřejmě vadí úzký profil hlavně u osadní borovice. Tady je předpoklad, že bude pokácena, zúžený prostor bude rozšířen a hráz zpevněna. Bude třeba uzavřít na nezbytnou dobu průjezd po hrázi. Objízdná trasa např. přes Vysokou – nespadá do správy obce Čížov. Proto by termín opravy měl být naplánován co možná nejohleduplněji.

Poplatky za odvoz odpadů nebudou v letošním roce měněny.

4. Rozpis odvozů odpadu včetně přistavení kontejneru na železný šrot a objemný odpad je vyvěšen na přístřešku pro kontejnery a také na osadních stránkách na internetu.

Okrouhlík 7.3.2015 za osadní výbor Luboš Novák