Zápis ze schůze 2.3 2019

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  2.3.2019

Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý, Jindra Kočka, Pavel Prokš, Tomáš Marek, Jirka Řezníček, Zdeněk Krejčí, Pavel Chromý,  František Tomek, Luboš Novák, Milada Bobková, Jan Prokš

Omluveni : pp. Rostislav Cakl, Ivan Škrabal,  Jitka Teichmannová

Host : p. Luboš Bobek

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.   

2/ Plán akcí pro rok 2019 po jeho dokončení předá k odsouhlasení obcí Zdeněk Krejčí předsedovi osadního výboru.  

3/  Vzhledem k nadcházejícímu jaru bude nutné jako každý rok  uskutečnit úklidové brigády, zatím je sice čas, ale je vhodné se připravit. Zatím je možné provádět ořezávání porostů.

4/ Je vhodné rovněž aktualizovat webové stránky, i když mnoho zpráv je i na facebooku.

5/ Předseda informoval, že studánka teče,  funguje i studna, bude nutné pro sezónu provést rozbor vody..

6/  Luboš Bobek podal výboru obsáhlou informaci o provozu ČOV :

  • ČOV je v provozu od 26.7.2004, délka sítě je 2.250 m, potrubí ústí pod tenisovým kurtem do tříkomorového septiku (6 x 8 x 8 m) a ze septiku voda pokračuje do kořenových polí 19 x 8, hloubka je 7 m,
  • rostliny „žerou“ všechny dusíkaté látky, voda pokračuje do Okrouhlického potoka a odtud do říčky Jihlávky,
  • odcházející voda je každé 3 měsíce kontrolována hygienickou službou, jsou stanoveny limity a) přípustné, b) maximálně přípustné, po 15 letech provozu jsou všechny hodnoty v pořádku,
  • v roce 2016 proběhl monitoring ze strany Kraje Vysočina přes Povodí Moravy v souvislosti s dostavbou JE Dukovany, z 15 sledovaných subjektů je naše ČOV mezi třemi nejlepšími,
  • každý rok v dubnu je prováděn vývoz septiku,
  • Luboš Bobek vede provozní deník, kde je vše důležité zaznamenáváno.

7/ Byla podána informace, že Obec Čížov může požadovat od majitelů chat dokladování  likvidace odpadních vod.

8/ Těžba dřeva ze stromů  napadených kůrovcem je v rozsahu cca 3.000 m3, probíhá dobře, přeprava dřeva není uskutečňována přes hráz.  

9/ František Tomek upozornil, že by bylo vhodné zjistit, kolik chat je zatím nepřipojených na kanalizaci a vyvinout na majitele tlak.  

10/ Zdeněk Krejčí podal informaci o zajišťování propagačních předmětů. Byly schváleny razítka za osadu i spolek.

12/ Příští schůze osadního výboru se koná 6.4.2019 v 10,00 hodin.

Zapsal : Martin Vetchý