5.9.2015

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 5.9.2015

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl,  Martin Vetchý,  Luboš Novák, František Tomek,  Pavel Prokš, Milada Bobková, Jan Prokš, Tomáš Marek

 

 

1/ Předseda osadního výboru provedl vyhodnocení léta v osadě. Léto se vydařilo zejména díky dobrému počasí, ale i díky dobré organizací. Vyzdvihl zejména práci Zdeňka Krejčího a Rosti Cakla. Výborný byl průběh osadního táboráku.  

2/ Při jednání na obci bylo dohodnuto :

  • -    2 osoby pro opravu mola se mohou stavit na obci a začít s opravou. 
  • -    zda platí starý osadní řád je obtížné zjistit, podle textu starého řádu se projedná nový a schválí zastupitelstvem
  • -    předseda dodal aktuální seznam chatařů s adresami  

3/ Je nutné založit nový účet pro spolek u banky (asi ČSOB), přístup bude mít nový hospodář – zájem projevila Jitka Teichmannová, byla schválena osadním výborem. 

4/ Odvoz odpadů funguje. 

5/ Luboš Novák vybral peníze za pamětní placky, jejich zakoupení je vhodným způsobem sponzoringu osady.  

6/ Rosťa Cakl informoval, že faktura za ohňostroj je vy výši 2.980,- Kč. Proplacení bude přímo od obce. 

7/ Osadní výbor projednal záležitost údržby a úprav hráze Středního Okrouhlíku. 

8/ Do spolku je zatím přihlášeno 34 chatařů, další chataři se mohou přihlásit na jakékoliv schůzi výboru. 

9/ Je nutná oprava příjezdové silnice od Čížova. S obcí záležitost projedná předseda.

 

Příští schůze výboru se koná v sobotu 3.10.2015 v hospodě. 

Na schůzi se mohou přihlásit další zájemci o členství ve spolku! 

 

Zapsal : Martin Vetchý