Zápis ze schůze 5.12.2009

Zápis ze schůze osadního výboru dne 5.12.2009

 

 

 

 

Přítomni:  J.Špát, M.Vetchý, T.Marek, Z.Krejčí, M.Bobková. F.Tomek, R.Cakl, J.Málková, 

                  P.Prokš, J.Prokš, L.Novák

Omluveni: P.Hons, J.Řezníček, P.Chromý, A.Průcha

 

 

 

 

 

Osadní výbor schválil proplacení faktury na vedení osadních stránek v r. 2009 z finančních  prostředků Okrouhlíku vedených   u obce ve výši 1378, - Kč.

         Faktura bude zaslána přímo na starostu obce.

 

2.   Finanční uzávěrka bude provedena do 31.1.2010 – M.Bobková.

 

Rozpočet na opravu cesty předložen. Dotace zatím nebude možná.

Provádění na jaře 2010,  

bude třeba brigádnická pomoc,

a  vybrat příspěvek na silnici formou sponzorského daru

(naposledy se vybíralo před pěti lety !!!)

 

Celkem nezáživný průběh schůze byl průběžně oživován poutavým vyprávěním  na pokračování od Franty Tomka  „ Příběhy ze života –Trabant“ 

 

 Příští schůze POZOR až  9.1.2010

 

 

 

 

 

 

 

Okrouhlík 17.12.2009                                                                                   za osadní výbor

                                                                                                                      Luboš Novák