7.11.2015

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 7.11.2015

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl,  Martin Vetchý,  Jan Prokš, Pavel Prokš, Jiří Řezníček, Pavel Chromý, František Tomek, Jitka Teichmanová, Milada Bobková

Omluveni : p. Luboš Novák

 

 

1/ Předseda osadního výboru přivítal členy výboru na schůzi. 

2/ Novou členkou výboru Jitku Teichmanovou jako nová hospodářka. 

3/ Byl založen nový účet Spolku  Osada Okrouhlík účet u FIO banky č.ú. 2500884593/2010, účet je bez poplatku. Možné sponzorské dary lze na tento účet zasílat s variabilním symbolem čísla chaty.

4/ Spolek má již 30 členů, bylo vybráno 18.500,- Kč.

5/ Předseda má od obce úplný seznam osadníků – majitelů chat  s adresami, seznam bude předán hospodářce. V osadě je 146 rekreačních chat.

6/ Na pokladně osadního výboru je cca 13 tis. Kč a 15 tis. sponzorské dary. 

7/ Mikuláš bude 5.12.2015, osoby a kostýmy jsou připraveny, příběhy je nutné doshromáždit u Jeniny.

8/ Rosťa byl požádán o přípravu ohňostroje v rozsahu cca 3 tis. Kč, problém je ve vybírání peněz, lze spojit s Mikulášem.

9/ Otázka úpravy studánky, která je nefunkční, je podle Jeniny řešitelná za cca 2+3 tis. Kč + materiál na jaře. 

10/  Bude řešena otázka podúčtu u obecního úřadu, snažit se dočerpat zůstatek. Osadní výbor by měl zdokladovat průběh čerpání v minulosti. 

11/ Jenina uvedl, že oprava hráze proběhla úspěšně. Obecní úřad však neschválil výměnu žebříků.

12/ Zdeněk Krejčí informoval, že spolky budou mít méně pravomocí, nutno prověřit.

 

Zapsal : Martin Vetchý