2019

2019

Zápis z řádné valné hromady občanského sdružení Sportovní klub Okrouhlík, konané dne 31.5.2019

1. Prezenční listina: bylo přítomno celkem 9 řádných a čestných členů, valná hromada je usnášení schopná. 

2. Valná hromada byla seznámena  s výsledky hospodaření za rok 2018.  Přijato jednomyslně.

3. Valná hromada byla seznámena s plánem akcí na kurtu na rok 2019:

22.6. 2019       Čtyřhry veteránů

20.7. 2019       Osadní dvouhry

3.8. 2019         Volejbal

10.8. 2019       Osadní čtyřhry

4. Valná hromada odsouhlasila jednomyslně poplatky na rok 2019. Všechny poplatky budou hrazeny jen v základní výši, což činí:

Členský příspěvek 300,- Kč 

Poplatek za neodpracovanou brigádu 500,- Kč

Poplatek za využití areálu sdružení k organizované akci 300,- Kč 

Všechny platby je možno platit pouze převodem:

účet č.178586694/0300, var. symbol je rodné číslo člena!

5. Při vystoupení člena ze sdružení vyplatí sdružení vystupujícímu členovi 13 500,-Kč, tento člen už v r. 2019 příspěvky neplatí. Nový člen sdružení přijatý v roce 2019 zaplatí  16 000,-  Kč + řádné příspěvky. Člen sdružení, který dosáhne v r. 2019 věku 18 let, doplatí 14 500,- Kč.

6. V roce  2018 ukončily členství Kristýna Prokšová a Jaroslav Musil a Jan Prokš nejml. Všichni jmenovaní dosáhli 18 let a neuhradili 14.500,- Kč.

7. Valné hromady se zúčastnil p. Bohumír Kratochvíl, který projevil zájem o členství v našem občanském sdružení. Valná hromada jeho žádost o členství projednala a jednomyslně ho přijala za řádného člena občanského sdružení Sportovního klubu Okrouhlík. Výše jmenovaný uhradí nejpozději do 31.7 2019 částku ve výši 16.000,- + 300,- Kč na náš bankovní účet.

8. Valná hromada projednala opatření, která se týkají úklidu našeho objektu. Přijato jednomyslně.

Okrouhlík 31.5.2019

 

 

František Škrabal,                                                                               Stanislav Homola,

předseda sdružení                                                                               zapisovatel