1.4.2017

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  1.4.2017

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Jan Prokš,  Rostislav Cakl,  Martin Vetchý,  Pavel Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Jitka Teichmanová, Jindřich Kočka,  Milada Bobková,  Luboš Novák, Tomáš Marek, Pavel Chromý

Omluveni : p. Ivan Škrabal

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Výbor projednal přípravu brigády na 15.4.2017, je třeba ořezat křoví, provést úpravu u „kruhového objezdu“, zamést cesty, atd.   

3/ Je třeba zpracovat hromadu sutě u studánky.  

4/ Předseda zajistí odběr vzorků vody ze studny ke zjištění kvality vody před sezónou.

5/ Předseda seznámil členy výboru s textem dopisu obecnímu zastupitelstvu ohledně kanalizace a ČOV.  Tento dopis již byl odeslán. Pavel Prokš informoval, že ČOV byla  již vyvezena.

6/ Martin Vetchý zjistí stav práce na územním plánu obce.

7/ Výbor byl informován, že plán akcí na rok 2017 byl odeslán na zastupitelstvo obce ke schválení.

8/ Zdeněk Krejčí představil předběžný plán akcí na sezónu 2017, plán se dále aktualizuje.

9/ Volejbalová síť bude na sezónu natažena na hřiště, správu hřiště a sítě  převezme Martina Marková.

10/ Zdeněk Krejčí předložil problém, jaké dárky zajistit pro děti na prázdninové akce. Na příští schůzi by členové výboru mohli předložit své návrhy.

11/ Bylo by vhodné vyvěsit Osadní řád na hlásnici, aby si jej připomněli osadníci  a dbali na jeho dodržování.

12/ Tomáš Marek informoval o nutnosti přehradit kanál povrchové vody při výstavbě garáže za svou chatou.  

13/ Jirka Řezníček informoval o neuspokojivém stavu studánky, voda zde prakticky není. Zkusí se dosypat dno kamenem, aby se zvýšila hladina.

14/ Příští schůze se koná dne 6.5.2017 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý