Zápis ze schůze 5.11 2022

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  5.11.2022

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl, Miloš Kratochvíl, Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Luboš Novák, Iva Honsová, Jindra Kočka, Eva Humpolíčková, Jitka Teichmannová, Milada Bobková

Hosté : Kika, Max

Omluveni : p. Zdeněk Kroupa, Jan Prokš

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Jindra Kočka vysvětlil své postoje k vývoji na osadě, zejména s ohledem na pronájem chaty a oznámil, že vystupuje z výboru a spolku. Předseda požádal Jindru, aby si vše ještě promyslel a své kroky zvážil.  

3/ Čtveřice osadníků  na organizaci akcí na Okrouhlíku (namísto Zděňka Krejčího), tedy Max, Kika, Iva Honsová a Eva Humpolíčková, sdělila, že plán akcí na sezónu zůstává v zásadě stejný, vždy každou akci bude mít na starost jeden z nich (např. Iva Honsová zahajovací a zakončovací lampionový průvod, Max s Kikou překážkový závod, Eva Humpolíčková karneval). Plakáty od Zdeňka Krejčího přiveze Rosťa, až to bude možné.

4/ Rosťa Cakl potvrdil, že v příštím roce již nebude organizovat táborák. Iva Honsová opětovně nabídla možnost obstarat dřevo, což bylo dobře přijato. Rosťa poté nabídl konzultace a spolupráci při organizaci táboráku, které se nabídl ujmout Miloš Kratochvíl.

5/ Při kontrole úkolů bylo konstatováno, že

  • oprava studánky – úkol trvá, není klíč
  • oprava zvoničky – Ťup už na tom maká
  • Mikuláš se uskuteční dne 10.11.2022 (Max).

6/  K volbám nového výboru spolku (osadního výboru) - v 1.pololetí návrhy do urny v hospodě, na veřejné schůzi proběhne volba.

7/ Eva Humpolíčková podala informaci ke kalendáři osady, bude k dispozici v prosinci 2022.

8/ Obec by měla zajistit odvoz demontovaného zábradlí z hráze.

9/ Rosťa a Ferik očistili výpusť z rybníka, voda již vytéká.

10/ Na Silvestra bude ohňostroj, na hlásnici bude včas informace.

11/ Luboš Novák upozornil na nutnost režimu odpadů, byl tam i menší požár, na problémy je nutné Luboše upozornit.

12/ Iva Honsová informovala o detailech zahajovací akce.

13/ Jitka Teichmannová informovala o stavu účtu a poklady.

14/  Příští schůze se uskuteční v sobotu  3.12.2022 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý