Zápis ze schůze 5.11 2022

Zápis ze schůze spolku Okrouhlík dne 2.12.2023

Přítomni: M. Kratochvíl, A. Kratochvílová, M. Bobková, R. Cakl, J. Řezníček, F. Škrabal,

                 M. Zbořil, J. Teichmanová, I. Honsová, L. Novák,

Omluveni: K. Svítilová, J. Špát, T. Marek, M. Vetchý, Z. Kroupa

 

 1. Zápis změny v OR spolku provedl T. Marek
 2. Štěrk na úpravu přístupu ke studánce a pod kontejner na bio odpad zajistil F. Škrabal.
 3.  
 4. Materiál (frézovanou) a techniku na úpravu vozovky na „Kruháči“ poskytl F. Škrabal, opravu provedli F. Škrabal se svými pracovníky, M. Živný a M. Kratochvíl.
 5.  
 6. Dokončení vyčištění hráze od křovin bude proveden za částku 4000 Kč bez DPH.

Přítomní členové spolku jednomyslně schválili.

 1. Byli přijati noví členové do spolku D. Körberová, L. Manová a M. Man.
 2. Kalendáře na rok 2024 budou k dispozici od 9.12.2023 v hospodě U Billa za 250 Kč.

Děkujeme tvůrcům a organizátorům. Pokud budete chtít, můžete projevit svůj obdiv a přispět i vyšší částkou, než je 250 Kč. Získané peníze budou použity na další kulturní akce, hlavně pro děti o prázdninách.

 1. Byly představeny návrhy na propagační předměty s motivem osady Okrouhlík. Jedná se o trička, textilní tašky, batůžky a ručníky. Definitivní rozhodnutí o provedení a počtech pro objednávku bude dohodnuto na další schůzi.
 2. Mikuláš přijede tentokrát 9.12.2023. v 17.00 pro děti a ve 20.00 pro dospělé.
 3. Ohňostroj na Silvestra bude. Prosím vezměte to v úvahu a „informujte“ své zvířecí mazlíčky a vyřiďte jim předem naši omluvu.
 4. Vzhledem ke kalamitní situaci žádáme všechny osadníky, aby překontrolovali, aby keře a stromy, př. jiné předměty (i auta) nepřekážely při odklízení sněhu rozměrnou technikou.

Pokud by takové nebezpečí poškození techniky hrozilo, nebude v tomto úseku odklízení sněhu prováděno. Totéž platí pro odvážení odpadků.

            

 

      Okrouhlík 3.12.2023                                                                    zapsal: Luboš Novák

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  5.11.2022

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl, Miloš Kratochvíl, Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Luboš Novák, Iva Honsová, Jindra Kočka, Eva Humpolíčková, Jitka Teichmannová, Milada Bobková

Hosté : Kika, Max

Omluveni : p. Zdeněk Kroupa, Jan Prokš

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Jindra Kočka vysvětlil své postoje k vývoji na osadě, zejména s ohledem na pronájem chaty a oznámil, že vystupuje z výboru a spolku. Předseda požádal Jindru, aby si vše ještě promyslel a své kroky zvážil.  

3/ Čtveřice osadníků  na organizaci akcí na Okrouhlíku (namísto Zděňka Krejčího), tedy Max, Kika, Iva Honsová a Eva Humpolíčková, sdělila, že plán akcí na sezónu zůstává v zásadě stejný, vždy každou akci bude mít na starost jeden z nich (např. Iva Honsová zahajovací a zakončovací lampionový průvod, Max s Kikou překážkový závod, Eva Humpolíčková karneval). Plakáty od Zdeňka Krejčího přiveze Rosťa, až to bude možné.

4/ Rosťa Cakl potvrdil, že v příštím roce již nebude organizovat táborák. Iva Honsová opětovně nabídla možnost obstarat dřevo, což bylo dobře přijato. Rosťa poté nabídl konzultace a spolupráci při organizaci táboráku, které se nabídl ujmout Miloš Kratochvíl.

5/ Při kontrole úkolů bylo konstatováno, že

 • oprava studánky – úkol trvá, není klíč
 • oprava zvoničky – Ťup už na tom maká
 • Mikuláš se uskuteční dne 10.11.2022 (Max).

6/  K volbám nového výboru spolku (osadního výboru) - v 1.pololetí návrhy do urny v hospodě, na veřejné schůzi proběhne volba.

7/ Eva Humpolíčková podala informaci ke kalendáři osady, bude k dispozici v prosinci 2022.

8/ Obec by měla zajistit odvoz demontovaného zábradlí z hráze.

9/ Rosťa a Ferik očistili výpusť z rybníka, voda již vytéká.

10/ Na Silvestra bude ohňostroj, na hlásnici bude včas informace.

11/ Luboš Novák upozornil na nutnost režimu odpadů, byl tam i menší požár, na problémy je nutné Luboše upozornit.

12/ Iva Honsová informovala o detailech zahajovací akce.

13/ Jitka Teichmannová informovala o stavu účtu a poklady.

14/  Příští schůze se uskuteční v sobotu  3.12.2022 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý