KONTAKT NA SPORTOVNÍ KLUB

Uživatelem této části webu je Spolek SK CHATOVÁ OSADA OKROUHLÍK                                                   IČ 670 26 087
se sídlem 586 01 Čížov, Okrouhlík ev. č. 145             přeseda Ing. František Škrabal                                          č.ú. 0178586694/0300
Členové používají jako variabilní symbol rodné číslo.