Tři roky spolku Osada Okrouhlík


autor: Kendys

Spolek Osada Okrouhlík dovršil třetí rok své činnosti. Je čas bilancovat.

Volba šerifa a osadního výboru patří k tradicím Okrouhlíku. Tento výbor však podle současně platného zákona není oprávněn oficiálně zastupovat osadu. Před třemi lety proto osadní výbor založil spolek Osada Okrouhlík, který sdružuje chataře Okrouhlíku a je registrovaný Ministerstvem vnitra. Více o spolku včetně stanov najdete na www.osada-okrouhlik.cz.

Hlavním důvodem pro vznik spolku byl návrh nového plánu územního rozvoje obce Čížov. Jeho zveřejnění připadlo na listopad a prosinec. V těchto měsících chataři většinou nejezdí a nelze očekávat, že by sledovali vývěsku obecního úřadu. Výbor spolku Osada Okrouhlík naštěstí zveřejnění plánu očekával. Ukázalo se, že na Okrouhlíku má být podle nového návrhu určeno k prodeji dalších 26 stavebních parcel.  

Návrh nové zástavby Okrouhlíku (pro zvětšení klikni)
Návrh nové zástavby Okrouhlíku (pro zvětšení klikni)

Tyto chaty postavené místo lesa by se samozřejmě projevily ve všech oblastech života osady. Byly by ohroženy už tak slabé podzemní vody, rybník, rostliny i živočichové.

Výboru spolku se podařilo vyvolat proti tomuto návrhu velkou vlnu odporu. Rozpoutal kampaň v tisku a na sociálních sítích, která měla za cíl, aby upozornila veřejnost, tisk i úředníky na jeho necitlivost a absurditu. Petici proti návrhu podepsalo na petičních arších téměř 700 lidí. Majitelé nemovitostí na Okrouhlíku podali více než 400 oficiálních připomínek a členové výboru jim při tom poskytli kvalifikované poradenství.

Výboru se podařilo schvalování územního plánu zastavit a snad i zvrátit. Všichni tomu věnovali desítky hodin. Za úsilí věnované záchraně osady je třeba jmenovat především Pepu Špáta a Tomáše Marka, dále Martina Vetchého a Jeninu, ale pomáhali dle svých možností i další.

Bohužel není ještě definitivně vyhráno a osada bude i v nadcházející době potřebovat zkušené zástupce, kteří budou za osadu jednat s úřady. Mimo to na bedrech výboru samozřejmě zůstavá běžná a jakoby samozřejmá agenda péče o osadu, brigády, odpadky, cesty, pláž, osadní akce, atd.

Spolek se bezesporu osvědčil. V současné době má 55 členů, což však zdaleka nejsou zástupci ze všech chat. Vstoupit do něj může podle stanov prakticky každý, kdo má zájem o Okrouhlík. Členství není omezeno ani vlastnictvím chaty, ani počtem členů na jednu chatu, a opravňuje podílet se na činnosti spolku a volit a být volen do výboru. Vstupní příspěvek činí 500,- Kč, další roky je členský příspěvek již jen 200,- Kč.   

Výbor spolku je otevřen všem připomínkám členů i nečlenů spolku. Každý rok pořádá výbor spolku uprostřed prázdnin veřejnou schůzi, které se zúčastňují nejen členové spolku, ale všichni chataři. V roce 2019 budou navíc členové spolku volit výbor pro další 4 roky. Jistě se mnou budou všichni osadníci souhlasit, že je v našem zájmu, aby spolek Osada Okrouhlík měl co nejvíce členů a také aby se co nejvíce chatařů podílelo na společných věcech Okrouhlíku. Každý, kdo má zájem o členství ve spolku Osada Okrouhlík, se může přihlásit u členů výboru.