schůze 1.12 2018

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 1.12.2018

Přítomni : pp., Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Milada Bobková, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl, Pavel Prokš, Jiří Řezníček, Pavel Chromý, , Jitka Teichmanová, Tomáš Marek

Omluveni : p. Martin Vetchý,  Jan Prokš, Luboš Novák, František Tomek

 

1.Šerif  sdělil, že byla opravena díra na hrázi u borovice, kterou opravil s Rosťou Caklem.

 

 

2. Šerif informoval o své schůzce se starostou obce, který přislíbil řádné prohrnování sněhu, pokud bude nutné i přes hráz, když po opravě silnice na hrázi je možné hráz přejet bez problémů.

 

 

3.Zdeněk Krejčí informoval o dopise, kde vyzývá osadníky, aby sdělili své návrhy na program akcí  osady v r. 2019 a k účasti na akcích a jejich organizaci. Nejlépe, kdyby se zapojili mladší a nejmladší.

Výbor se zněním dopisu souhlasí.

Seznam akcí bude zaslán obci, aby mohla o nich informovat své občany.

 

 

4.Šerif zopakoval, že by bylo možné a vhodné vypracovat znalecký posudek na stav hráze včetně návrhů úpravy stavu, pokud by nutnost úprav z posudku vyplynula.

Starosta souhlasí se zadáním posudku společně dohodnutému znalci. Pro tyto účely očekává od členů výboru (nebo i spolku či ostatních osadníků) návrhy na případného znalce.

 

 

5. Krejčí žádá výbor (či ostatní osadníky), aby si rozmysleli, jaké předměty by bylo vhodné nechat vyrobit či zakoupit pro účely upomínek pro děti či pro dospělé osadníky za účast na osadních akcích.

 

     

6, Výběrem příspěvků na ohňostroj byli pověřeni hospodští.

 

7. Schůze osadního výboru v lednu nebude, další schůze bude 2.2.2019

 Zapsal : Tomáš Marek