Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 4.7.2021

Přítomní: Řezníček, Špát, Krejčí, Prokš Jan, Prokš Pavel, Teichmannová, EEva, Kratochvíl Miloš, Cakl, Marek, Novák, Kroupa

 

Šerif jednal s obcí o těchto věcech:

Starosta přislíbil opravu cesty

Podmínky Pronájmu rybníka projedná zastupitelstvo. 

Starosta byl pozván na veřejnou schůzi

Dále je potřeba:

Krejčí dodá konečný seznam akcí

Marek prostuduje zákony ohledně rybníkářství pro posouzení vztahu s obcí

Marek podá návrh na obchodní rejstřík, kde je změna stanov z minulé členské schůze

Eva zjistí možnosti zakoupení dovybavení aparatury pro okrouhlícké akce

Dále byly projednány tyto věci:

Při bouře byl zničen osadní stan. Vlaďka Mannová sdělila, že vzhledem k tomu, že byl v té době v užívání hospody, tedy hospoda zakoupí nový stan.

Bylo projednáno dodržování osadního řádu, zejména dodržování klidu. Eva a Miloš navrhli změnu, podle které by se mohli dělat práce na zahradě od 15 do 17 nebo 18 ti hodin v sobotu, protože kdo přijede na sobotu, to nemůže stihnout za dopoledne, zejména když je tráva po ránu mokrá.  Bylo hlasováno o této změně, proti změně bylo 8 členů výboru, tedy nebyla odsouhlasena.

Kroupa navrhl pozvat na členskou schůzi jakéhokoli zástupce obce, pokud nebude moci starosta. Rovněž by bylo vhodné pozvat zástupce Statutárního města Jihlavy nebo Kraje Vysočina, aby tyto subjekty věděli o existenci a problémech osady.

Na návrh Kroupy výbor bere na vědomí, že jsou stále platná proticovidová opatření.   Výbor doporučuje jejich dodržování, a to jak členům, tak veškerým návštěvníkům osady. Pro: všichni.

Novák sdělil, že projednal s obcí, aby umístila na osadě i modrý kontejner na papír, což obec přislíbila.

Novák navrhuje, aby se zpevnila plocha pod kontejnery.  Šerif sdělil, že tuto věc opakovaně projednával s obcí, která vždy přislíbila, avšak k realizaci nedošlo. Výbor se shodl na tom, že bude nejrozumnější požádat obec o souhlas, aby proplatila materiál a provést zpevnění sami, neboť takto už to proběhlo v jiných případech.

Dle Cakla je potřebné osadní řád propagovat, aby byl na osadě znám. Kroupa sdělil, že jej dával na osadní web a FCB.

Cakl sděluje, že ohňostroj je koupen a zbylé dary na ohňostroj ve výši 2.300,-Kč předá příslušné ekonomce.

Miloš Kratochvíl sděluje, že bude odpoledne dělat hráz, tedy nemůže dodržet klid, s čímž všichni souhlasí.

Miloš se dotazuje, zda oprava cesty zahrnuje i hráz, na což šerif sděluje, že takto to bylo obcí přislíbeno.

Teichmanová se dotazuje, zda po poskytnutí e-mailů obci bude zasíláno vyúčtování a povolenky e-mailen, na což šerif sděluje, že takto to bylo obcí přislíbeno.

Teichmanová připomíná, že je třeba zveřejnit pozvánku na veřejnou schůzi, Kroupa sděluje, že s tím počítá na webu a FCB a dále bude na osadní hlásnici.

Teichmanová se dotazuje na stanovy, Marek sděluje, že byly změněny na minulé členské schůzi a dle již projednaného bodu podá změněné stanovy na obchodní rejstřík.

Teichmannová se dotazuje na stav jednání ohledně smlouvy na rybník, na což šerif sděluje, že v bodech předchozích jsme to už řešili.

Teichmanová navrhuje, aby část nákladů na nový stan byl uhrazen z osadních peněz vzhledem k tomu, že stan je 8 let starý a nový stan bude sloužit déle. Po diskusi bylo navrženo, že výše příspěvku bude 50%

Výbor návrh odsouhlasil.

Následuje diskuze o akcích o prázdninách.

Zapsal:  Tomáš Marek 

 

Schválil : Josef Špát