Zápis ze schůze 3.2 2024

Zápis ze schůze spolku Okrouhlík dne 3.2.2024

Přítomni: M. Kratochvíl, A. Kratochvílová, M. Bobková, R. Cakl, J. Řezníček, F. Škrabal,

                 M. Zbořil, J. Teichmanová, I. Honsová, L. Novák, K. Svítilová

Omluveni: J. Špát, M. Vetchý, Z. Kroupa

Neomluveni: T. Marek

 

 1. Změna v OR spolku včetně oficiálního přístupu do datové schránky včetně změny v bance byly provedeny.
 2. Whats App – skupina osadní výbor funguje, přidáni chybějící členové, skupina je kompletní.
 3. Plán svozu odpadků na r. 2024 je vyvěšen na přístřešku pro kontejnery.

Odvoz kovového odpadu bude letos proveden vlastními silami, termín bude včas oznámen.

 1. Poškozený příčný práh (horní) je nutno odstranit, aby nedošlo k případnému poškození přejíždějících vozidel. Obec souhlasí, nutno ale ještě projednat jeho náhradu.
 2. Oprava celé hrany z kamenů nad odtokovým žlábkem rybníka Střední Okrouhlík včetně nedávno instalovaných žebříků bude provedena dle informace z obce hned na jaře tohoto roku. Možná bude nutno snížit hladinu rybníka.
 3. Borovice u Šubů je prasklá, jedná se o nebezpečný strom. Obec byla informována.
 4. Smlouvy o pronájmu s obcí zatím nejsou kompletně vyhotoveny.
 5. Rozpis akcí na letošní rok bude ještě tento týden navržen a odsouhlasen.
 6. Reklamní a dárkové předměty – zatím chybí konkrétní nabídka.
 7. Pokud se nám podaří nějaká pěkná a výstižná fotka s tématem Okrouhlík a okolí,

pošlete ji prosím na Whats App – skupina „Okrouhličaňi“. Bude se to hodit buď na příští kalendář anebo do fondu obrázků osady (příští rok máme 80. výročí založení osady Okrouhlík).

 1. Iva Honsová navrhla, že by se ujala v létě akce malování keramiky (pro děti ale i pro důchodce) včetně zajištění vypálení, případně i pohybové dopoledne na fotbalovém hřišti (např. jóga nejen pro děti ale i starší a pokročilé 😊)
 2. Je nutno informovat obec ohledně hráze Horního Okrouhlíku. V místě nejnižšího bodu hráze je přesah nad hladinou jen cca 20-30 cm a zem je tam promáčená.
 3. Začátky všech dalších schůzí osadního výboru budou posunuty na 11.00. Schváleno 10 hlasy, 1 se zdržel 😊.
 4. Brigáda na úpravu studánky, předběžný termín 24.2.2024 - závisí na počasí.

 

            

      Okrouhlík 3.2.2024                                                                      zapsal: Luboš Novák