zápis ze schůze 14.7 2019

Zápis z veřejné schůze spolku Osada Okrouhlík ze dne  14.7.2019

Přítomni : členové spolku dle presenční listiny (45 členů), starosta pan Moravec, hosté

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru a spolku Josef Špát.  Přivítal osadníky, pana starostu Moravce  a další hosty schůze.

 

2/ Předseda požádal pana starostu Moravce o vystoupení, který uvedl  :               

 • že si přišel vyslechnout připomínky chatařů,
 • největší „bolestí“ obce je v současné době kůrovcová kalamita, vzhledem k liknavým a nedůsledným vlastníkům sousedních lesů a polesíje skeptický k dalšímu vývoji boje s kůrovcem, obec již nemá dostatečnou kapacitu na těžbu a odvoz dřeva, alev boji bude pokračovat,
 • v odpovědi na dotaz na likvidaci výtluků na příjezdové cestě uvedl, že na příští rok se připravuje větší oprava od obce k „Chatě Zeleniny“,
 • v odpovědi na dotaz ohledně opravy cesty na náměstíčku uvedl, že obec zde opravu neplánuje,
 • v odpovědi na dotaz ohledně TOI a dětského hřiště uvedl, že obec nesehnala nikoho, kdo by TOI spravoval, je však dohodnuta spolupráce s hospodou, dětské hřiště se neplánuje,
 • v odpovědi na dotaz ohledně nového veřejného projednání územního plánu uvedl, že projednávané změny se týkají pouze staré zástavby v obci, nikoliv osady.

 

3/ Předseda dále informoval, že :

 • proběhly jarní brigády, které zahrnovaly ořezávání keřů na hrázi, úpravu cest, apod. se slabou účastí chatařů, dále oprava komunikace na hrázi u borovice a oprava výtluků a děr na konci hráze,
 • úspěšné byly akce pro děti a dospělé, které dlouhodobě připravuje Zdeněk Krejčí včetně zajišťování cen pro účastníky, a vyslovil Zdeňkovi veřejné poděkování,
 • prakticky nikdo nereagoval na výzvu Zdeňka Krejčího k zapojení se na přípravu těchto akcí, Zdeněk potvrdil, že se bude dále snažit v této práci pokračovat,
 • odpady dlouhodobě pro osadu velmi dobře zajišťuje Luboš Novák, který v této souvislosti informoval o průběhu a organizaci odvozu odpadů :

odvozy probíhají a/ podle plánu – bez problémů

                                  b/ speciální odvozy podle potřeby – nutné hlásit dopředu

                                  c/ kontejnery na kovový odpad zajišťuje a platí spolek

                                  d/ objemný odpad zajišťuje a platí obec

                                  e/ problémy s odpady hlásit Lubošovi

                                  f/ první se plní kontejnery v boudě a až potom venkovní,

 • Luboš Bobek zajišťující provoz ČOV se nemohl účastnit schůze, zevrubná informace je podána v zápisu ze schůze výboru,
 • dřívější nepořádek na osadě je již minulostí, chataři již většinu uklidili,
 • je nutné dodržovat osadní řád, zejména provozování hlučných zařízení a strojů v povolených časech a též pohyb psů po osadě,
 • proběhlo jednání se zástupci Lesů ČR a Povodí Moravy ohledně obnovy vodních zdrojů, a sice v delším časovém úseku, bude se týkat Marhanovy studánky a dalších dvou zdrojů pro osadu.

 

4/ Jitka Teichmannová informovala o výběru příspěvků a stavu členů, k 31.12.2018 měl spolek 51 členů, k 14.7.2019 již 60 členů. Vstupní poplatek je 500,- Kč, roční poplatek je 200,- Kč.. Na účtu spolku je 103.320,20 Kč, v pokladně 299,- Kč.

 

5/ Předseda vyjádřil poděkování Jindrovi Kočkovi za nepeněžitý dar – odznaky osady.

 

6/ Rosťa Cakl informoval o přípravě na táborák a vyzval k účasti na brigádě  za 14 dní, bude vyvěšen plakát.

 

7/ Byly vyhlášeny výsledky hlasování do voleb do výboru spolku (osadního výboru), když bylo přečteno prvních 20 jmen. Členové spolku pak schválili toto pořadí (43 pro, 2 se zdrželi) a těchto 20 členů bylo vyzváno k účasti na schůzi výboru první sobotu v září (7.9.2019), kde mohou potvrdit zájem o práci ve výboru. Výbor bude podle stanov 15 členný.

 

8/ V diskuzi vystoupili tito osadníci :

 • paní Karásková vznesla dotaz na žluté kontejnery, do kterých by bylo možné dávat plechovky a podobné odpady, po ověření bude odpověď zveřejněna na informační tabuli
 • Iva Honsová se dotázala na vodu z horní studánky, bylo předsedou odpovězeno, že voda je stejná jako každý rok,obsahuje sice bakterie, ale stav se řeší desinfekcí a doporučuje se převaření, další údržba bude řešena s Povodím Moravy,
 • Zdeněk Kroupa informoval v této souvislosti, že existuje firma nabízející za 5.000,- Kč sanaci studny,
 • František Škrabal poukázal nakočky, které se po osadě pohybují a působí škody,
 • předseda poděkoval dosavadním členům osadního výboruza dlouholetou práci ve výboru,
 • Jirka Zabloudil se dotázal na zajištění kominíků v létě, není to záležitost spolku, ale v sobotu 3.8.2019 budou kominíci na osadě přítomni, lze se zapsat v hospodě,
 • k dotazu na vyvážení žump u chat bylo doporučeno připojení na kanalizaci,
 • Jan Kuchař upozornil na dodržování rychlosti v osadě, zejména na náměstíčku.

 

Zapsal : Martin Vetch

Zápis z veřejné schůze spolku Osada Okrouhlík ze dne  14.7.2019

Přítomni : členové spolku dle presenční listiny (45 členů), starosta pan Moravec, hosté

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda osadního výboru a spolku Josef Špát.  Přivítal osadníky, pana starostu Moravce  a další hosty schůze.

 

2/ Předseda požádal pana starostu Moravce o vystoupení, který uvedl  :               

 • že si přišel vyslechnout připomínky chatařů,
 • největší „bolestí“ obce je v současné době kůrovcová kalamita, vzhledem k liknavým a nedůsledným vlastníkům sousedních lesů a polesíje skeptický k dalšímu vývoji boje s kůrovcem, obec již nemá dostatečnou kapacitu na těžbu a odvoz dřeva, alev boji bude pokračovat,
 • v odpovědi na dotaz na likvidaci výtluků na příjezdové cestě uvedl, že na příští rok se připravuje větší oprava od obce k „Chatě Zeleniny“,
 • v odpovědi na dotaz ohledně opravy cesty na náměstíčku uvedl, že obec zde opravu neplánuje,
 • v odpovědi na dotaz ohledně TOI a dětského hřiště uvedl, že obec nesehnala nikoho, kdo by TOI spravoval, je však dohodnuta spolupráce s hospodou, dětské hřiště se neplánuje,
 • v odpovědi na dotaz ohledně nového veřejného projednání územního plánu uvedl, že projednávané změny se týkají pouze staré zástavby v obci, nikoliv osady.

 

3/ Předseda dále informoval, že :

 • proběhly jarní brigády, které zahrnovaly ořezávání keřů na hrázi, úpravu cest, apod. se slabou účastí chatařů, dále oprava komunikace na hrázi u borovice a oprava výtluků a děr na konci hráze,
 • úspěšné byly akce pro děti a dospělé, které dlouhodobě připravuje Zdeněk Krejčí včetně zajišťování cen pro účastníky, a vyslovil Zdeňkovi veřejné poděkování,
 • prakticky nikdo nereagoval na výzvu Zdeňka Krejčího k zapojení se na přípravu těchto akcí, Zdeněk potvrdil, že se bude dále snažit v této práci pokračovat,
 • odpady dlouhodobě pro osadu velmi dobře zajišťuje Luboš Novák, který v této souvislosti informoval o průběhu a organizaci odvozu odpadů :

odvozy probíhají a/ podle plánu – bez problémů

                                  b/ speciální odvozy podle potřeby – nutné hlásit dopředu

                                  c/ kontejnery na kovový odpad zajišťuje a platí spolek

                                  d/ objemný odpad zajišťuje a platí obec

                                  e/ problémy s odpady hlásit Lubošovi

                                  f/ první se plní kontejnery v boudě a až potom venkovní,

 • Luboš Bobek zajišťující provoz ČOV se nemohl účastnit schůze, zevrubná informace je podána v zápisu ze schůze výboru,
 • dřívější nepořádek na osadě je již minulostí, chataři již většinu uklidili,
 • je nutné dodržovat osadní řád, zejména provozování hlučných zařízení a strojů v povolených časech a též pohyb psů po osadě,
 • proběhlo jednání se zástupci Lesů ČR a Povodí Moravy ohledně obnovy vodních zdrojů, a sice v delším časovém úseku, bude se týkat Marhanovy studánky a dalších dvou zdrojů pro osadu.

 

4/ Jitka Teichmannová informovala o výběru příspěvků a stavu členů, k 31.12.2018 měl spolek 51 členů, k 14.7.2019 již 60 členů. Vstupní poplatek je 500,- Kč, roční poplatek je 200,- Kč.. Na účtu spolku je 103.320,20 Kč, v pokladně 299,- Kč.

 

5/ Předseda vyjádřil poděkování Jindrovi Kočkovi za nepeněžitý dar – odznaky osady.

 

6/ Rosťa Cakl informoval o přípravě na táborák a vyzval k účasti na brigádě  za 14 dní, bude vyvěšen plakát.

 

7/ Byly vyhlášeny výsledky hlasování do voleb do výboru spolku (osadního výboru), když bylo přečteno prvních 20 jmen. Členové spolku pak schválili toto pořadí (43 pro, 2 se zdrželi) a těchto 20 členů bylo vyzváno k účasti na schůzi výboru první sobotu v září (7.9.2019), kde mohou potvrdit zájem o práci ve výboru. Výbor bude podle stanov 15 členný.

 

8/ V diskuzi vystoupili tito osadníci :

 • paní Karásková vznesla dotaz na žluté kontejnery, do kterých by bylo možné dávat plechovky a podobné odpady, po ověření bude odpověď zveřejněna na informační tabuli
 • Iva Honsová se dotázala na vodu z horní studánky, bylo předsedou odpovězeno, že voda je stejná jako každý rok,obsahuje sice bakterie, ale stav se řeší desinfekcí a doporučuje se převaření, další údržba bude řešena s Povodím Moravy,
 • Zdeněk Kroupa informoval v této souvislosti, že existuje firma nabízející za 5.000,- Kč sanaci studny,
 • František Škrabal poukázal nakočky, které se po osadě pohybují a působí škody,
 • předseda poděkoval dosavadním členům osadního výboruza dlouholetou práci ve výboru,
 • Jirka Zabloudil se dotázal na zajištění kominíků v létě, není to záležitost spolku, ale v sobotu 3.8.2019 budou kominíci na osadě přítomni, lze se zapsat v hospodě,
 • k dotazu na vyvážení žump u chat bylo doporučeno připojení na kanalizaci,
 • Jan Kuchař upozornil na dodržování rychlosti v osadě, zejména na náměstíčku.

 

Zapsal : Martin Vetchý