4.11 2017

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 4.11.2017
Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Milada Bobková, Luboš Novák, Pavel Chromý, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl, František Tomek, Jindra Kočka, Tomáš Marek, Pavel Prokš
1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.
2/ Předseda pochválil aktéry prořezání hráze a prostoru pod hrází za vzornou údržbu osady.
3/ Kontrola úhrad členských poplatků spolku bude provedena s Jitkou Teichmannovou.
4/ Mikuláš na Okrouhlíku se uskuteční v sobotu 9.12.2017 v 17,00 a 20,00 hodin.
5/ K návrhu územního plánu Čížova Jenina připomněl důvody předchozí stavební uzávěry :
- plocha rybníka nepostačuje množství chat (vyjádření hygieny)
- další výstavba znamená zábor lesů
- kapacita ČOV je omezená
- kapacita rozvodů elektřiny je omezená
- není zajištěn přístup ke všem chatám, není dostatek cest
- stav hráze jako klíčové komunikace je havarijní
- stávající studny nemají další kapacitu
- část komunikací v osadě není v majetku obce
- bude nový vodovod pro obec i pro osadu?
6/ Jirka Řezníček upozornil na stálou těžbu dřeva na Okrouhlíku na poškozování cest.
7/ Osadní výbor pověřil Tomáše Marka a Martina Vetchého zastupováním osady a spolku při projednávání územního plánu ve spolupráci s dalšími osadníky.
8/ Ivan Škrabal připomněl zatím neprovedenou opravu cesty u jeho chaty v souvislosti s blížící se zimou a na nutnost upravit 3 kanalizační šachty u něj.
9/ Jenina připomněl otázku vodného a stočného, nutnost přehodnotit výpočet a projednat se starostou.
10/ Rosťa Cakl upozornila na špatný stav česel rybníka, obec se o ně nestará.
11/ Příští schůze se koná 2.12.2017 v 10,00 hodin.

Zapsal : Martin Vetchý