Nová stránka

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 4.7.2015

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Jan Prokš, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl,  Martin Vetchý, František Tomek, Tomáš Marek,  Pavel Prokš, Jiří Řezníček, Jindra Kočka

Hosté : Honza Raclavský

 

1/ Předseda osadního výboru informoval, že jednání se starostou se neuskutečnilo, starosta ani místostarosta nebyli přítomni. Starosta byl pozván na veřejnou schůzi. Úřad zašle osadnímu výboru seznam chatařů. 

2/ Byl projednán program veřejné schůze, budou podány zevrubné informace o spolku.

3/ Ivan Škrabal informoval o navážení kejdy na pole nad Horním Okrouhlíkem, která znečistí i Střední Okrouhlík a obtěžuje zápachem. U Horního Okrouhlíku jsou „stanaři“ s volným psem. Nutné projednat se starostou a porybným.

4/ Jirka Řezníček upozornil na dodržování třídění odpadu do příslušných kontejnerů – kovový odpad nejsou chladničky a mrazničky, jde o nebezpečný odpad a je nutné, aby je chataři odváželi do sběrného dvora do Jihlavy. 

5/ Rosťa Cakl informoval, že ohňostroj bude při oslavách výročí osady jako na Silvestra, dále že příprava dřeva na táborák bude problém a dále že zákazovou značku osadí s Fr. Tomkem u cesty od Vysoké. 

6/ Zdeněk Krejčí zabezpečí informační text o plaketách k výročí osady.  Dále upozornil na nutnost prověření přijímání darů pro osadu bez zasahování obce. 

7/ Fotografie na tablu z historie osady budou vyměňovány. 

8/ Bude vyslovena pochvala Luboši Bobkovi za vzornou péči o ČOV.

9/ Jenina Prokš upozornil na nutnost žádat o prostředky na údržbu rybníka a na možnost dotací (obec i město).

10/ František Tomek upozornil na nebezpečné jednání některých návštěvníků osady při přístupu do rybníka – háčky, střepy, atd. 

11/ Byly projednány technické záležitosti ohledně hudby při akcích. 

 

 

Zapsal : Martin Vetchý