Zápis ze schůze 3.6 2023

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 3.6.2023

Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý, Jitka Teichmannová, Miloš Kratochvíl, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Pavel Prokš, Tomáš Marek, Luboš Novák, Milada Bobková, Iva Honsová, Max Zbořil, Zdeněk Kroupa

Hosté : pp. Andrea Kratochvílová

Omluveni : pp. Jan Prokš, Zdeněk Krejčí

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.

2/ Předseda informoval o schůzce s Alešem Průchou ohledně opravy zvoničky, který slíbil, že oprava bude v červnu dokončena. Je pouze třeba dořešit otázku finanční odměny.

3/ Předseda dále informoval o schůzce s Jirkou Šuhajem, u kterého přes cestu proudí množství vody, neboť je ucpané potrubí. Jirka ubezpečil předsedu, že potrubí spraví, je vhodné opravy spojit s úpravou studánky.

4/ Tomáš Marek informoval o posledním jednání zastupitelstva, kde se projednávaly a schválily sazby vodného a stočného. Obec urguje podání návrhu na správu rybníka, uzavření případné smlouvy. Z naší strany budou jednat Tomáš Marek a František Škrabal.

5/ Zdeněk Kroupa navrhl výběr mimořádného příspěvku na zvoničku formou sbírky, jejíž výška bude záviset na výsledku jednání s Alešem Průchou, oprava zvoničky je přeci jen rozsáhlejší odbornou prací. Zdeněk dále upozornil na potřebu mít aktuální seznam majitelů chat s údaji o bydlišti, telefonech a mailech.

6/ Jitka Teichmannová informovala o provedeném rozboru vody horní studánky, rozbor platil Luboš Bobek, schváleno proplacení.

7/ Luboš Novák informoval o nutnosti ukládat do odpadových nádob výhradně to, co tam patří (bioodpad!), přes upozornění není respektováno. Dne 24.6. bude kovový odpad, i zde je nutné pohlídat správnost ukládání.

8/ Rosťa Cakl upozornil na nutnost posekat, shrabat a uklidit trávu na hrázi, brigáda se uskuteční 24.6.

9/ Milada Bobková informovala, že voda z horní studánky je pitná.

10/ Bylo schváleno přijetí Terezy Závodské do spolku.

11/ Jirka Řezníček upozornil, že u žebříčků do rybníka se viklají háky, je nutné reklamovat, hrozí úrazy, věc probere s Tomášem Markem.

12/ Jitka Teichmannová informovala o stavu poklady a účtu, dále o distribuci obálek k volbám do výboru, požádala, aby informace na webu osady byly obsažnější, osadní řád by měl být vyvěšen ve výraznější formě, neboť se nedodržuje.

13/ bylo dohodnuto, že sčítání hlasů z voleb proběhne po schůzi výboru 1.7.

14/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 1.7.2023 v 10,00 hodin.

Zapsal : Martin Vetchý