Zápis ze schůze 6.4 2019

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  6.4.2019

 

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý, Jindra Kočka,  Jirka Řezníček, Zdeněk Krejčí, Pavel Chromý,  František Tomek, Luboš Novák, Milada Bobková, Jan Prokš, Rostislav Cakl, Jitka Teichmannová

Omluveni : p. Pavel Prokš

Neomluveni: pp. Tomáš Marek, Ivan Škrabal

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.   

 

2/ Výbor projednal přípravu nadcházející  úklidové brigády 13.4.2019, plakát je vyvěšený, účastníci si přinesou nářadí. Předmětem bude hráz, křoviny, bouda, atd.

 

3/ Dalším předmětem jednání byla příprava voleb výboru spolku, bude možné kroužkovat maximálně 15 osob ze seznamu členů spolku, administrativu s rozesláním hlasovacích lístků zajistí Jitka Teichmannová, vyplněné lístky bude možné zasílat na adresu Tomáše Marka, jiných členů stávajícího osadního výboru nebo odevzdat v hospodě.  Výbor se zabýval typy na možné vhodné kandidáty do nového osadního výboru (výboru spolku).

 

4/  K výzvě Zdeňka Krejčího vyvěšené na hlásnici k zapojení nových (mladých) osadníků do organizační práce pro osadu zatím nejsou žádné ohlasy,

 

5/ Výbor dále upřesnil kalendář akcí na léto 2019, Zdeněk Krejčí předložil poslední verzi.

 

6/ Výbor připomenul nutnost  dodržování  platné vyhlášky o osadním řádu, která je vyvěšena na tabuli u kontejnerů

 

7/  Předseda výboru informoval, že starosta zatím neslíbil opravu asfaltu na komunikaci do osady a v osadě.

 

8/ Příští schůze osadního výboru se koná 4.5.2019 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý