5.6.2015

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 5.6.2015

 

Přítomni : pp. Josef Špát, Zdeněk Krejčí, Jan Prokš, Ivan Škrabal, Rostislav Cakl,  Martin Vetchý, Luboš Novák, František Tomek, Tomáš Marek, Pavel Chromý, Pavel Prokš, František Škrabal, Milada Bobková

Omluveni : Jindra Kočka

 

1/ Luboš Bobek vyměnil ventil na vypouštění vodovodu na české straně, materiál zasponzoroval. 

2/ Předseda osadního výboru navštívil starostu s těmito výsledky :

  • -    výpisy z kontrol ČOV jsou na OÚ přístupné
  • -    odvoz kontejnerů je podle p. starosty zajištěn (Luboš Novák ovšem upozornil, komunální odpad nebyl odvezen, kontejnery jsou plné a je nutné odvézt vždy všechny 4 kontejnery, když jsou plné)
  • -    starosta přislíbil navezení drtě na cestu ke studánce
  • -    starosta přislíbil, že J. Prokš bude u prací na hrázi Středního Okrouhlíku, u horní hráze je hladina výše
  • -    starosta i předseda osadního výboru vyjádřili oboustranný zájem na zlepšení vztahů.

3/ Petr Laška předal Zdeňkovi Krejčímu některé staré dokumenty, tablo je v přípravě. .    

4/ Osadní výbor schválil, že plakety k výročí osady budou předávány na osadním táboráku. Na veřejné schůzi bude možné uhradit příspěvek na spolek, zároveň  i na plakety. Minimální sponzorský dar bude ve výši 50,- Kč/plaketu. Výběr zajistí Milada Bobková. Je nutné včas vyhotovit plakát ohledně plaket.

5/ Na veřejné schůzi bude možné uhradit i příspěvek na spolek a vstoupit do spolku. 

6/ František Tomek prověří u Jirase správu webových stránek.

7/ U ČOV se berou vzorky, vše probíhá v pořádku, nejsou problémy. 

8/ Byl projednán návrh na osoby podpalovatelů osadního táboráku, navrženi jsou Antonín Průcha, Zdeněk Krejčí, Jan Prokš, Olda Müller, Hana Prokšová.

9/ Rosťa navrhl velkolepější ohňostroj pro výročí osady + řeč Patrika z desky Okrouhlíku. 

10/ Obec bude požádána o umístění druhého kontejneru na bioodpad na českou stranu.

11/ Je vhodné doplnit webové stránky osady o materiály z jejích začátků, zejména staré fotografie.

12/ Je potřeba prověřit platnost osadního řádu jako obecní vyhlášky, podle některých informací není platná, věc projedná předseda se starostou. 

13/ Povolenky ke vjezdu se vydávají na obecním úřadu. 

 

 

Zapsal : Martin Vetchý