zápis ze schůze 2.3 2024

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 2.3.2024

Přítomni: pp. Miloš Kratochvíl, Andrea Kratochvílová, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Jitka Teichmannová, Luboš Novák, Kristýna Svítilová, Josef Špát, Milada Bobková

Omluveni: pp. Tomáš Marek, Iva Honsová, Zdeněk Kroupa, Max Zbořil, František Škrabal

Hosté: p. Jan Prokš ml.

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Miloš Kratochvíl.

2/ Předseda poděkoval účastníkům brigády u Marhanovy studánky, jmenovitě pak Lubošovi Novákovi za odstranění prahu. Způsob náhrady odstraněného prahu bude projednán se starostou.

3/ Vlaďka předložila rozpis akcí na letošní letní sezónu. Rozpis byl schválen a Jirka Řezníček jej rozešle.

4/ Tomáš Marek již vypracoval návrhy obou smluv na pronájem Středního Okrouhlíku a údržbu hráze Horního Okrouhlíku. Byly projednány připomínky ke smlouvám. Luboš Novák zašle připomínky Tomášovi a v případě potřeby budou smlouvy upraveny.

5/ Předseda informoval, že oslovil Vojtu Škrdlu ohledně technické pomoci (traktrůrek) při brigádě na úpravě místa pro kontejner a při přesunutí pamětního kamene od borovic k místu původního umístění. Vojta přislíbil pomoc.

6/ K reklamním předmětům byla podána informace, že Eva Humpolíčková poslala rozpis s cenami. Bylo schváleno (100 % hlasů), že bude objednáno 25 ks baťůžků a 25 ks magnetek.

7/ Rozbor vody ze spodní (Marhanovy) studánky není zatím objednán, bude však zajištěn.

8/ Opravy děr v komunikacích projedná předseda se starostou.

9/ Rosťa Cakl informoval, že navštívil Zdeňka Krejčího, který má k dispozici všechny staré plakáty. Výbor se domluvil na důležitosti jejich uchování a případnému použití. Rosťa je vyzvedne a předá Maxovi.

10/ Jirka Řezníček upozornil, že u horní hráze je zatím slehlá tráva a je vhodné do začátku dubna plochy ošetřit křoviňákem.

11/ Andrea Kratochvílová upozornila, že je nutné protřídit předměty pro osadu uskladněné v „Ježkárně“.

12/ Kristýna upozornila na používání QR kódů, dořeší Martin Živný.

13/ Jan Prokš ml. informoval, že křížení příjezdové komunikace z Čížova s novou trasou I/38 bude řešeno podjezdem, předpoklad je rok 2030.

14/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 6.4.2024 v 11,00 hodin.

 

Zapsal: Martin Vetchý