Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  3.6.2017

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý,  Pavel Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Milada Bobková,  Luboš Novák,  Pavel Chromý, Ivan Škrabal, Tomáš Marek, Jindra Kočka, Jan Prokš

Omluveni : p. Rostislav Cakl

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

 

2/ Předseda informoval o jednání s panem starostou

  • stav příjezdové cesty – přislíbena náprava
  • seznam přihlášených uživatelů kanalizace obec předá, část předá i Jenina
  • obecní poplatky zatím nejsou připraveny, budou později, chataři nechť vyčkají
  • kovový šrot letos od obce zajištěn nebude, zajistí osadní výbor, termín platí.

 

3/ Z provedených rozborů vody vyplynulo, že voda bude upravena přípravkem SAVO, jinak je pitná po převaření.   

 

4/ Prověří se přítok vody do studny a v případě příznivého výsledu bude osazena pumpa.

 

5/ Osadní řád – důležité části osadního řádu budou vyvěšeny na osadní hlásnici.

 

6/ Osadní výbor konstatoval, že atmosféra kolem kurtů je nyní dobrá a žádné konflikty nejsou.

 

7/ Osadní výbor rozhodl, že jako dárky pro děti na prázdninové akce budou použity tužky s logem a jménem osady  a  stránkami www.

 

8/ Příští schůze se koná dne 1.7.2017 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý