Zápis ze schůze 7.2.2009

Zápis ze schůze osadního výboru ze dne 7.2.2009

 

 

 

Přítomni: J.Špát, J.Prokš, P.Prokš, F.Tomek, R.Cakl, J.Řezníček, M.Bobková, J.Málková,  

                L.Novák

 

Omluven: P.Chromý

 

 

 

 

 

Program schůze:

 

 

Osadní výbor děkuje osadníkům , kteří přispěli k úpravě území pod hrází a samotné hráze Horního Okrouhlíku. 

Tato plánovaná údržba hráze započala již předloni, kdy byly těžkou technikou vytěženy 

všechny dostupné kmeny. Další úpravy byly však možné jen za přispění jednotlivých brigádníků, neboť bylo nutné všechny větve zbytky keřů zpracovat případně spálit. To se podařilo.

Předpokládá se, že toto vyčištění od náletových dřevin přispěje podstatně i k lepší kvalitě vody v rybníku Okrouhlík.

 

Na základě loňských jednání s vedením obce Čížov  navrhuje osadní výbor toto jednání   

      zopakovat a projednat vyúčtování nákladů spojených  s osadou tzn. výdaje a příjmy.

      Termín dohodne osadní výbor.

 

Návrh termínu pro „Okrouhlické jaro“ , které nahradí loni velice úspěšný „Okrouhlický 

      podzim je na  13.6.2009.

 

Proběhlo jednání redakční rady a zpracovatele osadních internetových stránek.

Pan Radek Vrážel a slečny Nikol Kovářová a Lucie Šuhajová budou osadní stránky pro nás vytvářet a spravovat.

Vyhledejte si sami  na internetu     www.osada-okrouhlik.cz

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrouhlík 14.2.2009                                                                   za osadní výbor

                                                                                                    Luboš Novák