7.10 2018

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  7.10.017

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,  Luboš Novák,  Pavel Chromý, Ivan Škrabal,  Rostislav Cakl, František Tomek, Jindra Kočka, Tomáš Marek, Pavel Prokš

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ V úvodu byla provedena kontrola zápisu z veřejné schůze a zhodnocení minulé schůze osadního výboru. Jindra Kočka byl potvrzen jako Mikuláš.  

3/ Byla zaplacena faktura za webové stránky 1.198,- Kč/rok.

4/ Tomáš Marek provedl připomenutí pravidel pro vedení pokladny – do příští schůze projedná s Jitkou Teichmannovou.

5/ Část členů spolku nemá zaplaceny příspěvky, jména byla přečtena, je potřeba nedoplatky uhradit.

6/ Byly vyjmenovány nutné opravy v osadě pro brigádu 14.10. :

  • oprava výjezdu z kruhového objezdu
  • zanesená stružka u chaty Zeleniny
  • oprava studny, pumpa u studánky – udržovací práce
  • oprava značky „zákaz vjezdu“,maximální rychlost
  • prořezání porostů na hrázi
  • odstranění smrku v zatáčce u Zeleniny.

7/  Mikuláš bude v sobotu 9.12.2017.

8/ Zdeněk Krejčí vyslovil poděkování za organizaci pochodu sestře Janě, své dceři a Aleši Průchovi. 

9/ Luboš Novák připomněl, je začíná jiný režim vývozu odpadků, jsou 4 kontejnery, je potřeba dva zamknout.

10/ V sobotu  11.11. v 11,11 hod. bude akce „Sv. Martin“ v hospodě – víno, husa, knedlík, zelí, možno objednat.

11/ Příští schůze se koná 4.11.2017 v 10,00 hodin.

 

 

 

Zapsal : Martin Vetchý