1.7 2017

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  1.7.2017

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý,  Pavel Prokš, Jiří Řezníček, Milada Bobková,  Luboš Novák,  Pavel Chromý, Ivan Škrabal,  Jan Prokš, Jitka Techmannová

Omluveni : p. Pavel Chromý

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

 

2/ Předseda se v úvodu věnoval přípravě veřejné schůze, která bude 16.7.2017. Byl projednán a schválen návrh programu schůze.

 

3/ Pokud se v materiálech výboru objevuje výraz „pumpa“, je myšlena studánka pod rybníkem. O úpravu živých plotů u cest ať se starají majitelé chat.

 

4/  K přípravě dřeva na táborák Rosťa Cakl připraví plakát 14 dní před táborákem, kde budou upřesněny pokyny pro brigádníky. Výbor schválil uvolnění peněz na táborák.

 

5/ Osadnímu výboru byly předvedeny dárkové předměty pro dětské soutěže.

 

6/ Spolek osady má v současné době 51 členů.

 

7/ Již se přihlásilo několik dosud nepřihlášených majitelů chat připojených na kanalizaci.

 

8/ Osadní výbor konstatoval, že není oprávněn řešit spory mezi vlastníky pozemků a chat.

 

9/  Jenina Prokš informoval, že starosta obce přislíbil každoroční vyvážení ČOV a informoval o výpočtu stočného.

 

10/ Budou nadále uvolňovány finanční prostředky na občerstvení při osadních akcích.

 

11/ Příští schůze se koná dne 2.9.2017 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý