Prosíme o poskytnutí dalších zajímavých fotografií přímo z vichřice nebo jejích následků. 

Vichřice v létě roku 2013

V pondělí 29. července 2013 se kolem osmé hodiny večer prohnala Okrouhlíkem a okolními lesy velmi silná vichřice. Pamětníci vzpomínají na dramatické okamžiky, kdy padající stromy ničily jejich chaty a skutečně je ohrožovaly na životě. K žádnému přímému úrazu sice pokud známo nedošlo, ale padající stromy poškodily celou řadu chat a zaparkovaných aut. Sanitku, která odvážela právě v té době z Okrouhlíku nemocného, uvěznily padající  stromy na cestě a vysvobodit ji i s  pacientem museli až hasiči. 
Nejhorší škody natropila vichřice v krásných smrkových lesích. Smrky polehaly jako obrovské obilí. Ty, jež odolaly, zůstaly nepřirozeně ohnuty jedním směrem, jako by byly učesány hřebenem. Jinde vzdušné víry záhadně zkroutily a přelámaly jednotlivé stromy smrky v půli.
Okrouhlické smrkové lesy od té doby značně prořídly. Co začala vichřice, v tom pokračuje správce lesa. Změnilo se mikroklíma, ubylo stínu a vlhka. Objevily se neznámé průhledy. Starousedlíkům se po smrkových lesích stýská, nově vysazovány jsou lesy listnaté a smíšené.
Co naplat, že smíšený les na Vysočinu patří a smrková monokultura je umělá. Milovali jsme naše smrkové lesy se zeleným mechem a plné zdravých krásných hřibů.