zápis ze schůze 4.3 2023

 

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  4.3.2023

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jitka Teichmannová, Miloš Kratochvíl, Jiří Řezníček,  Rostislav Cakl,  Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Luboš Novák, Iva Honsová, Milada Bobková

Hosté : pp. Petr Hons, Marcela Pátková

Omluveni : p. Jan Prokš

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Výbor se zabýval přípravou voleb do osadního výboru (výboru spolku). Po obšírné diskuzi byl dohodnut a schválen následující postup. Členové spolku obdrží dopis s informacemi o volbě se seznamem členů jako kandidátů pro volby výboru spolku a rovněž obálku s razítkem spolku. Členové spolku vyznačí v zaslaném seznamu kandidáty, které volí do výboru, návrh dají do obálky s razítkem a obálku odevzdají do urny v hospodě. Na veřejné schůzi 9.7.2023 pak budou výsledky volby potvrzeny  hlasováním přítomných členů spolku.

3/ Předseda spolku podal informaci o zřízení datové schránky pro spolek, ke schránce mají přístup dva členové výboru – pp. Špát a Novák.

4/ Tomáš Marek podal informace ze zastupitelstva Obce Čížov :

  • vedení obce má v úmyslu zbudovat nový společenský objekt pro obec, zatím nebyl tento záměr schválen,
  • ohledně správy a provozování rybníka na Okrouhlíku zatím nebylo nic řešeno,
  • obec koupila sypač na údržbu komunikací
  • byla podána informace o ubitých srnách v oplocence na Okrouhlíku.

5/ Jirka Řezníček informoval, že úkol opravy žebříků do rybníka na hrázi nadále trvá.

6/ Luboš Novák informoval, že kontejner pro kovový odpad bude přistaven 24.6.2023.

7/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 1.4.2023 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý