Zápis ze schůze 7.3 2020

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  7.3.2020

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Rostislav Cakl, Zdeněk Krejčí, Jan Prokš, Miloš Kratochvíl,  Pavel Prokš,  Tomáš Marek, Jindra Kočka, Luboš Novák, Zdeněk Kroupa

Omluveni : pp.  Jitka Teichmannová, Eva Humpolíčkov

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/ Tomáš Marek informoval o schůzi zastupitelstva v Čížově :

 • ohledně kácení lesů nelze jinak postupovat, lesy by neměly být smrkové, lesy na Vysočině jsou staré, vnímavé na kůrovce a na sucho,
 • bylo rozhodnuto, že se vytěží porost včetně zelených smrků, zejména kvůli nákladům, za zelené jsou vyšší ceny,
 • práce na těžbě lesních porostů na osadě Okrouhlík jsou nyní asi v polovině,
 • lesní správce souhlasí s odebíráním větví,
 • půda po těžbě se zkypří, osadí se až po roce, kdo může něco vysadit, ať tak činí,
 • je trvalý nedostatek vody, budou problémy se zásobováním,
 • dřevo z těžby nebude převáženo přes hráz, ale po cestě na Vysokou,
 • byl vysloven příslib opravy cest, nutná je oprava cesty na Vysokou, která vede pře více katastrálních území.

3/ Zdeněk Kroupa informoval o přípravě pamětní publikace, jsou nachystány dvě verze podle rozsahu, je to otázka peněz. Je možné vydat ji i elektronicky jako fotoknihu. Písemné vydání záleží na vazbě. Vzhledem k tomu, že čas spěchá, je potřeba rozhodnout výslednou variantu.

4/ Zdeněk Krejčí informoval, že plán akcí zatím není připraven,  nejsou dostupné všechny informace od pořadatelů. Mokřady zatím nejsou dohodnuty.

5/ Osadní řád je nutné znovu vytisknout a umístit na hlásnici.

6/ Předseda projednal se Zdeňkem Kroupou aktuální seznam vlastníků chat.

7/ Předseda uvedl, že na webových stránkách chybí proběhlé akce z poslední doby. Zdeněk Kroupa upozornil, že aktuality jsou na facebooku, web slouží pro základní informovanost.

10/  Různé :

 • Tomáš Marek informoval, že zastupitelstvo obce uvažuje o pronájmu rybníků kvůli údržbě. Zdeněk Kroupa upozornil, že byl měla být prověřena kvalita vody před užíváním nájemcem. Jenina uvedl, že k tomu jsou stanovena pravidla, která se vztahují na každý rybník, tedy i na Okrouhlík a nájemce by to měl respektovat. Jenina příslušnou listinu vyhledá. Předseda v této souvislosti uvedl, že hráz rybníka by se měla po dokončení lesních prací rekonstruovat.
 • Milada Bobková upozornila, že v osadě se vyskytují potkani, situaci je nutné rychle řešit. Vlaďka s Milanem zajistí s příslušnými experty deratizaci kanalizace.
 • Miloš Kratochvíl informoval, že se kácí velmi blízko chat a cesty jsou neprostupné.
 • Jenina poukázal na nutnost řešení příjezdu do osady v souvislosti s plánovanou přeložkou I/38 – obchvatu Čížova, je nutné se angažovat, aby trasa příjezdu k osadě nad RD byla vedena mostem a nikoliv pod silnicí I/38. Bylo rozhodnuto, že Jan Prokš ml. dohodne termín jednání na ŘSD a na jednání půjde kromě něj ještě Tomáš Marek, Martin Vetchý a František Škrabal.
 • Jenina se dále vrátil k otázce pronájmu rybníka, je nutné se připravit, popř. zvážit účast ve výběrovém řízení, abychom byli přizváni k jednání,. Výbor pověřil Jeninu Prokše a Tomáše Marka, aby věc projednali a připravili i variantu, že byl rybník pronajal Spolek, tedy včetně zajištění údržby a dalších povinností při správě rybníka. Do příští schůze by měly být připraveny příslušné návrhy.
 • Jindra Kočka upozornil na špatně zaparkovaný kontejner. Luboš Novák uvedl, že je nutné upravit plochu pro kontejner a projedná to s panem Morávkem ze zastupitelstva Čížova.
 • Luboš Novák upozornil na velké závady v třídění odpadu ze strany některých chatařů.

 

11/  Příští schůze se uskuteční až jakmile to bude možné po zrušení omezení v souvislosti s koronavirovou epidemií.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý