zápis ze schůze 2.11.2018

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  2.11.2018

Přítomni : pp. Josef Špát, Martin Vetchý,  Ivan Škrabal, Rostislav Cakl, Jindra Kočka, Pavel Prokš, Tomáš Marek, Jirka Řezníček, Zdeněk Krejčí, Pavel Chromý, Jitka Teichmannová

Omluveni : pp. František Tomek, Luboš Novák, Milada Bobková,  Jan Prokš

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.   

2/ Oprava cesty od hráze k Tomáši Markovi , popř dále,  úkol trvá, je nutné zjistit okolnosti správy komunikací v jednotlivých obcích, které jsou zde vlastníky, popř. projednat s Fr. Škrabalem.

3/ Je třeba připravit plán akcí na osadě na rok 2019, úkol je zejména pro Zdeňka Krejčího, který vždy plán akcí dlouhodobě připravuje. .

4/ Je třeba připravit soupis akcí na rok 2019, které vyžadují souhlas zastupitelstva obce Čížova (akcí zasahujících do hodin nočního klidu), a tento soupis s žádostí o schválení obci předat.

5/ Předseda osadního výboru  a spolku přednesl své názory na další vztahy s obcí, zejména uvedl, že je po obecních volbách, a je nutné projednat se staronovým starostou věci do budoucna. Je důležité  upřednostňovat jednání,  udržovat korektní vztahy, vzájemně se informovat a spolupracovat. Největšími problémy jsou stav cest do osady a v osadě a stav lesů kolem osady.  Ze strany členů výboru byla předsedovi vyslovena důvěra a podpora při jeho jednání s vedením obce.  

6/ Nově instalovaný kontejner na papír byl odstraněn,  pravděpodobně byl instalován omylem.

7/ Pavel Prokš upozornil na stav lesů, je nutné aby po vykácení byly místa po zásazích vyčištěny a znovu osázeny.

8/ Tomáš Marek rovněž upozornil na stav lesů, podle jeho názoru není péče o lesy zejména s ohledem na kůrovce dobrá a dostatečná.

9/ Rosťa Cakl uvedl, že ve vztahu k obci je nutné se vzájemně informovat, aby nebylo zhoršováno rekreační prostředí na osadě, je nutné opravit komunikaci na hrázi, kde jsou díry,  a udržovat porosty na hrázi, jak obec dříve deklarovala.

10/ Je vhodné komunikovat s lidmi z Čížova i mimo zastupitelstvo či vedení obce.

11/ Byla předběžně projednána organizace Mikuláše – 8.12.2018.

12/ Příští schůze se koná 1.12.2018 v 10,00 hodin.

 

Zapsal : Martin Vetchý