Zápis ze schůze 2.12 2023

Zápis ze schůze spolku Okrouhlík dne 2.12.2023

Přítomni: M. Kratochvíl, A. Kratochvílová, M. Bobková, R. Cakl, J. Řezníček, F. Škrabal,

                 M. Zbořil, J. Teichmanová, I. Honsová, L. Novák,

Omluveni: K. Svítilová, J. Špát, T. Marek, M. Vetchý, Z. Kroupa

 

 1. Zápis změny v OR spolku provedl T. Marek
 2. Štěrk na úpravu přístupu ke studánce a pod kontejner na bio odpad zajistil F. Škrabal.
 3.  
 4. Materiál (frézovanou) a techniku na úpravu vozovky na „Kruháči“ poskytl F. Škrabal, opravu provedli F. Škrabal se svými pracovníky, M. Živný a M. Kratochvíl.
 5.  
 6. Dokončení vyčištění hráze od křovin bude proveden za částku 4000 Kč bez DPH.

Přítomní členové spolku jednomyslně schválili.

 1. Byli přijati noví členové do spolku D. Körberová, L. Manová a M. Man.
 2. Kalendáře na rok 2024 budou k dispozici od 9.12.2023 v hospodě U Billa za 250 Kč.

Děkujeme tvůrcům a organizátorům. Pokud budete chtít, můžete projevit svůj obdiv a přispět i vyšší částkou, než je 250 Kč. Získané peníze budou použity na další kulturní akce, hlavně pro děti o prázdninách.

 1. Byly představeny návrhy na propagační předměty s motivem osady Okrouhlík. Jedná se o trička, textilní tašky, batůžky a ručníky. Definitivní rozhodnutí o provedení a počtech pro objednávku bude dohodnuto na další schůzi.
 2. Mikuláš přijede tentokrát 9.12.2023. v 17.00 pro děti a ve 20.00 pro dospělé.
 3. Ohňostroj na Silvestra bude. Prosím vezměte to v úvahu a „informujte“ své zvířecí mazlíčky a vyřiďte jim předem naši omluvu.
 4. Vzhledem ke kalamitní situaci žádáme všechny osadníky, aby překontrolovali, aby keře a stromy, př. jiné předměty (i auta) nepřekážely při odklízení sněhu rozměrnou technikou.

Pokud by takové nebezpečí poškození techniky hrozilo, nebude v tomto úseku odklízení sněhu prováděno. Totéž platí pro odvážení odpadků.

            

 

      Okrouhlík 3.12.2023                                                                    zapsal: Luboš Novák