3.12.2016

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  3.12.2016

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Jindra Kočka, Jitka Teichmannová, Milada Bobková, Pavel Prokš,  Tomáš Marek,  Martin Vetchý,  Luboš Novák, Jan Prokš, Jiří Řezníček, František Tomek, Rosťa Cakl, Ivan Škrabal

Omluveni : p. Pavel Chromý

Host : p. Iva Honsová

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát

 

2/ Předseda přivítal novou osadnici Ivu Honsovou.   

 

3/ Předseda informoval, že se starostou Čížova byla dohodnuta schůzka ing. Františka Škrabala k opravě silnice a cest v osadě.   

 

4/ Jindra Kočka zajistil posunutí kamenů na hrázi, výbor mu vyslovil poděkování.  

 

5/ Jirkovi Řezníčkovi budou předány přístupové cesty k vedení osadních webových stránek.  

 

6/ Byla projednána otázka dostatku posypového materiálu k zajištění sjízdnosti silnic a cest, materiálu bude dostatek.

 

7/ Rosťa Cakl ubezpečil členy výboru, že osadní ohňostroj k přivítání Nového roku bude, vše potřebné je zajištěno. 

 

8/ Dále byla prodiskutována otázka výše účtovaného stočného, její stanovení je neprůhledné, nejsou zřejmé náklady. Záležitost bude projednávána ve spolupráci Jeniny Prokše a Jitky Teichmannové a výbor jí bude nadále věnovat zvýšenou pozornost. Dotace nelze přeúčtovávat do nákladů.   

 

9/ Zdeněk Kroupa ve spolupráci s Jirkou Řezníčkem zajistil provoz webu – odkaz :

osada-okrouhlík.cz

 

10/ Příští schůze bude 4.2.2017

 

 

Zapsal : Martin Vetchý