Zápis ze schůze 3.5.2008

 

 

 

Zápis ze schůze osadního výboru z 3.5.2008

 

 

 

Přítomni: J.Málková, P.Chromý, J.Řezníček, J.Špát, Z.Krejčí, B.Laška, R.Cakl, 

                P.Hons, P.Prokš, J.Prokš, L.Novák

 

 

 

 

 

Brigáda na úpravu hráze a okolí  termín sobota 17.5.2008 v 9.30 .

Košťata, lopaty, kotouče, hrabičky s sebou.

Překvapení pro brigádníky,.

Vedoucí R.Cakl.

 

 

Bod 2 z minulé schůze bude řešen později, nebyl připraven vysvětlující dopis s rozpisem 

      příjmů a nákladů, které dostává a vydává obec Čížov na provoz osady Okrouhlík.

 

 

Navržené termíny odvozu železného šrotu a objemného odpadu nebyly obcí dosud 

      potvrzeny.  Protože  však návrhy byly předloženy včas, předpokládá se že budou 

      dodrženy.

 

Program kulturních a sportovních akcí byl podle připomínek upraven a bude vyvěšen na  

      osadní hlásnici.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrouhlík 14.5.2008                                                                                     za osadní výbor

                                                                                                                      Luboš Novák