zápis ze schůze 2.11 2019

Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne  2.11.2019

 

Přítomni : pp. Josef Špát,  Zdeněk Krejčí, Martin Vetchý,  Jiří Řezníček, Milada Bobková,   Rostislav Cakl, Jindra Kočka,  Jan Prokš, Eva Humpolíčková, Miloš Kratochvíl,  Zdeněk Kroupa, Pavel Prokš,  Jitka Teichmanová

Omluveni : pp. Luboš Novák, Lenka Mikletičová

 

1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Josef Špát.  

2/  Zdeněk Kroupa informoval, že proběhlo seznámení pověřených členů osadního výboru s historickými fotografiemi pro případný kalendář a uvedl, že 12 fotografií (na každý měsíc jedna) by bylo málo. Lepší by bylo vydat materiál s větším množstvím fotografií. Pokud by materiálem měl být kalendář, potom by měl fotografie vybírat užší kolektiv cca 2-3 lidí se znalostmi historie a osob na fotografiích. K věci proběhla obšírná diskuze, ze které vyplynulo, aby fotografie vybírali pamětníci jako Pavel Prokš a Jenina Prokš, Zdeněk Krejčí, Jirka Řezníček, přičemž Jenina by provedl roztřídění do několika bloků. Po roztřídění by byl zvolen formát výstupu. Výstup by měl obsahovat i podklady ze „Stopy“ poskytnuté Petrem Laškou.

2/ Rosťa Krutiš slíbil referovat o plaketách pro zasloužilé osadníky z výboru, vzhledem k jeho nepřítomnosti na schůzi úkol trvá.

3/ Je vhodné aktualizovat seznam osadníků, avšak aby byl v souladu s GDPR.  Jitka Teichmannová má seznam členů spolku, Zdeněk Kroupa slíbil seznam zkonfrontovat  s údaji KN.

4/ Bedny na posypový materiál zatím nebyly instalovány, je nutné stav prověřit s Lubošem Novákem.

5/ Proběhla informace o přípravě Mikuláše, zatím je vše v  pořádku. Zdeněk Krejčí zajistí plakát, který přes Jindru Kočku zašle Zdeňkovi Kroupovi ke zveřejnění na internetu.

6/ Předseda informoval o velké účasti osadníků na sázení stromků, Zdeněk Kroupa upozornil, že bez informací el. médii by účast nebyla tak vysoká. Akce se zúčastnilo 43 osob.

7/  Různé :

  • Miloš Kratochvíl připomněl, že starosta obce slíbil větší součinnost,
  • Eva Humpolíčková zdůraznila důležitost el. médií,
  • Jitka Teichamnnová informovala o stavu pokladny a účtu,
  • Jenina konstatoval, že fotky z brigády je vhodné dodat na web.

 

13/ Příští schůze se koná 7.11.2019 v 10,00 hodin.

 

 

Zapsal : Martin Vetchý