Zápis ze schůze 6.4.2008

Zápis ze schůze osadního výboru dne 6.4.2008

 

 

 

Přítomni:

 

Za obec Čížov    :  Přemysl Moravec, Martin Stengl

Za osadní výbor  :  Z.Krejčí, M.Vetchý, F.Tomek, J.Řezníček, J. Prokš, P.Prokš, P.Hons, R.Cakl, M.Bobková, J.Málková, L.Novák

 

 

Průběh jednání:

 

 

1. Poplatky za odvoz odpadků, údržba cest zimní i letní, údržba fotbalového hřiště, pláže.

    Po předložení argumentů a věcné diskusi ohledně nákladů a příjmů spojených s celoročním provozem osady   

    bylo dohodnuto následující:

-starosta obce Čížov a zástupci osady připraví vysvětlující dopis, který bude zaslán spolu se složenkou, kterou každoročně zasílá obec majitelům chat. V tomto dopise bude vysvětleno s jakými náklady je nutno v průběhu roku počítat a jak je možno tyto náklady pokrýt.

 

2. Byly navrženy termíny odvozu železného šrotu a objemového odpadu. Tyto termíny zástupci obce projednají a potvrdí tak, abychom je na příští schůzi  3.5.2008 měli k dispozici.

 

3. Předběžný plán akcí na léto 2008 byl předán členům osadního výboru. Na příští schůzi bude upraven a 

    potvrzen.

 

4. Veřejné záchodky a převlékárna.

   Bylo rozhodnuto, že bude provedena pouze výměna zárubní za kovové, pokud možno dveře zachovat, osadit    

   zámky a prkénky, upravit prostranství přede dveřmi.

   Svod do veřejné kanalizace zatím nebude, nejsou finanční prostředky.

   Výše uvedené drobné náklady, spojené s uvedením záchodků do provozu, však zástupci obce přislíbili proplatit.

 

5. Havarijní stav napojení trubky Js 400 na 300 u Řezníčků bude řešen výměnou zbytku starého potrubí co   

    nejdříve.

 

6. Opět jako každý rok se objevuje v kontejnerech to, co tam nepatří. Vyzýváme osadníky, aby dávali do 

     kontejnerů jen to, co tam opravdu patří.

 

7. Návrh zavést víkendové rybářské lístky.

 

 

 

 

 

 

 

 

Okrouhlík  10.4.2008                                                                             za osadní výbor

                                                                                                           Luboš Novák