zápis ze schůze 4.5 2024

      Zápis ze schůze osadního výboru osady Okrouhlík ze dne 4.5.2024

      Přítomni: pp. Miloš Kratochvíl, Andrea Kratochvílová, Martin Vetchý, Jiří Řezníček, Rostislav Cakl, Jitka Teichmannová              

      Iva Honsová, Kristýna Svítilová, Milada Bobková, Max Zbořil, František Škrabal,Tomáš Marek

      Omluveni: pp. Luboš Novák, Zdeněk Kroupa, Josef Špát

      Hosté: pp. Draha Körberová, Petr Hons, Pavel Prokš

 

    1/ Schůzi zahájil a řídil předseda Miloš Kratochvíl.

2/ Předseda informoval o finančních nákladech na příčné prahy, budou lacinější. Poptávka k pořízení chybějících dopravních            značek byla zaslána starostovi.

 3/ Předseda poděkoval Rosťovi Caklovi za organizaci přípravy dřeva na čarodějnice, Milanovi Manovi za poskytnutí vozidla a   ostatním za přípravu dřeva, a dále Lubošovi Novákovi za úpravu hlásnice.  

    4/ Byla podána informace o rozboru vody ze studánky, bude během května.

5/ Předseda informoval, že obec poskytne vyfrézovaný materiál k opravám komunikací. Konkrétní místa budou upřesněna a   následně bude projednáno se starostou.

    6/ Již je možné provést čištění hráze Horního Okrouhlíku.

7/ Podklady na plakáty na osadní akce jsou připravené u Laďky, část podkladů má ještě Zdeněk Krejčí.

    8/ Kámen „My dětem“ na hrázi zatím není osazen, osadí se později na vyšší zídku.

    9/ Byla projednána a schválena úprava plánu termínů letních akcí (neckyáda a volejbal).

   10/ Iva Honsová požádala o hudební těleso na lampionový průvod při zahájení prázdnin.

   11/ Jitka Teichmannová informovala o aktuálním stavu pokladny a účtu osady.

   12/ Martin Vetchý navrhl, aby se schůze výboru v červnu až září 2024 konaly od 10,00 hodin, návrh byl schválen.

   13/ Rosťa Cakl informoval, že se mu podařilo dát do pořádku stůl z pláže, výbor mu vyslovil poděkování.

   14/ Příští schůze se uskuteční v sobotu 1.6.2024 v 10,00 hodin.

 

    Zapsal: Martin Vetchý