Složení osadního výboru

je uvedeno v abecedním pořadí, bez titulů. V závorce za jménem agenda, kterou se člen výboru především zabývá. Na každého ze členů je možno se obrátit s jakýmkoliv problémem  v případě nenadálé situace týkající se osady. 

Složení výboru 2023 – 2027

Marek Tomáš (právo)

Novák Luboš (hospodaření s odpady)

Teichmanová Jitka (hospodářka)

Vetchý Martin (zapisovatel)

Honsová Iva

Cakl Rostislav

Kratochvíl Miloš (šerif, předseda)

Zbořil Maxmilián 38

Svítilová Kristýna

Škrabal František 

Bobková Milada

Řezníček Jiří

Kratochvílová Andrea

Kroupa Zdeněk (web, Facebook)

Špát Josef