Složení osadního výboru

je uvedeno v abecedním pořadí, bez titulů. V závorce za jménem agenda, kterou se člen výboru především zabývá. Na každého ze členů je možno se obrátit s jakýmkoliv problémem  v případě nenadálé situace týkající se osady. 

 1. Bobková Milada
 2. Cakl Rostislav
 3. Chromý Pavel
 4. Kočka Jindřich
 5. Krejčí Zdeněk
 6. Marek Tomáš
 7. Novák Luboš (kontaktní osoba pro odpady)
 8. Prokš Jan st.
 9. Prokš Pavel
 10. Řezníček Jiří
 11. Škrabal Ivan
 12. Špát Josef  (šerif, předseda)
 13. Teichmanová Jitka (hospodářka)
 14. Tomek František
 15. Vetchý Martin (zapisovatel)