Zápis ze schůze 7.3.2009

Zápis ze schůze osadního výboru ze dne 7.3.2009

 

 

Přítomni: J.Špát, J.Prokš, P.Prokš, F.Tomek, R.Cakl, J.Řezníček, M.Bobková, J.Málková,  

                P.Chromý, Z.Krejčí, P.Hons, M.Vetchý, L.Novák

 

Program schůze:

 

Zápisy nebudou již dále rozesílány. Vyhledejte si informace sami  na Internetu      

      www.osada-okrouhlik.cz    ,    případně sledujte osadní hlásnici.

 

Přestože účast na dnešní schůzi byla mimořádná, je potřeba  upozornit některé členy 

výboru  že ve volbách dostali důvěru osadníků a tudíž by se měli aspoň zúčastňovat  schůzí osadního výboru nebo svoji případnou nepřítomnost aspoň předem omluvili.

 

Na příští schůzi bychom rádi pozvali zástupce obce, abychom mohli prodiskutovat 

finanční situaci ještě před rozesíláním složenek na rok 2009. V loňském roce byl spolu se složenkou zaslán osadníkům i vysvětlující dopis, který měl u osadníků pozitivní odezvu.

 

Mezi  rozpis akcí bude potřeba doplnit i vývoz  kovového odpadu  př. kontejner na 

objemný odpad.

Návrh: kovový odpad   8.-10.5.  a  10.-12.7          Kontejner podle možnosti  SMJ

 

Protože je v osadě vybudována kanalizace, je všeobecný zájem, aby na ní bylo připojeno co nejvíce chat. Vyzýváme tak osadníky, tak ještě neučinili aby zvážili, zda je lepší se připojit a nebo platit stále větší poplatky za vyčerpání žumpy.

A ti kteří jsou snad připojeni a zatím nejsou nahlášeni, aby tak učinili co nejdříve, neboť určitě dojde ke kontrolám připojení a stavu používaných žump.

 

Nutno dořešit do konce pozemek u tenisového kurtu,  kde je rozpor a hrozí zde pokuta.

 

Návrh na  úpravu historického stavení pod hrází Horního Okrouhlíku, ve kterém bylo umístěno zařízení na přečerpávaní vody pro účely pitné vody pro město Jihlavu.

Stavení je ve špatném stavu, ale zatím není nutné jeho zbourání. Dojednat s obcí.

 

Zábrana u fotbalového hřiště je po vyčistění od křovin zcela odkryta.

Bylo by nyní vhodné nechat prohlédnout její stav a poté buď provést opravu nebo    

zcela  zbourat,  aby  nedošlo k jejímu pádu a případnému zranění osob.

 

Loni byla písemná dohoda mezi obcí a  trvale bydlícími občany  na Okrouhlíku, že budou včas informováni o odstávkách elektrického proudu formou SMS zpráv. Tato služba  nefunguje a někteří osadníci měli při poslední nehlášené odstávce problémy s uhašením kotlů, protože přestal fungovat nucený oběh media. 

 

         10. Každoroční brigáda na vyčištění hráze, okolí kontejnerů bude podle počasí včas     

     vyhlášena  na duben př. počátek května.

    

     Zároveň budou opraveny retardéry. 

Bylo by vhodné, aby i obyvatelé v nové zástavbě  obce  zajistili opravení retardérů, protože na některých dílech  upevňovací šrouby chybí, nebo trčí ven a hrozí proražení pneumatiky.

 

11.  Příští schůze v sobotu 4.4.2009. 

 

 

 

 

Okrouhlík 7.3..2009                                                                          za osadní výbor

                                                                                                      Luboš Novák